NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Nationalpark vid Dalälven ger nya turistföretag i Gysinge

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 08:56 CEST

Projektet Färnebofjärdens naturum visas upp för en rad myndigheter och organisationer vid en sammankomst i Gysinge värdshus onsdagen den 5 maj kl 13.30. Totalt 13 miljoner kronor satsas i projektet som beräknas vara klart nästa vår. Färnebofjärdens nationalpark kommer att skapa fem nya turistföretag och väntas ge ett 20-tal nya arbetstillfällen.

Den s.k. övervakningskommittén för Mål 2 Norra har ledamöter som också företräder regeringskansliet och EU-kommissionen. Kommitténs uppgift är att följa och utvärdera hur anslagen används.

Naturvårdsverket har sedan invigningen av Färnebofjärdens nationalpark 1998 beslutat att ett s.k. naturum lokaliseras till Gysinge. Naturum finns som inkörsport till ett 40-tal svenska natur- och kulturmiljöer av riksintresse från Abisko i norr till Stenshuvud i söder. Satsningar på naturum har visat sig kunna dra stora besöksvolymer; i Gysinge räknar man 2005 med 5.000 besökare på naturums utdelningsdel och 5.000 nya gästnätter i området.

Naturum placeras fysiskt i en av Sandvikens kommun ägd byggnad från 1814 invid Dalälvens forsar. Utställningar kommer att utföras med följande teman: geologi, hydrologi, fjärdar, forsar, skogar, våtmarker och mygg. Innehållet i naturum liksom i programverksamheten som ska locka besökarna ut i nationalparken via guidade visningar och båtturer kommer att utformas i samråd med det lokala näringslivet och invånare på orten.

EU har satsat 5 miljoner kronor i projektet, Naturvårdsverket 6,7 miljoner, Länsstyrelsen i Gävleborg 1,1 miljoner, Sandvikens kommun 75.000 kronor och 87.500 kronor genom privat finansiering.


Ytterligare upplysningar: Rie Stagegaard, Länsstyrelsen Gävleborg, 026-171242, 070-255 6086 Maria Evertsson, Nutek, 08-681 6665, 070-222 6524