DIK-förbundet

Nationell bibliotekspolitik - vad är det?

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:28 CEST

DIKs medlemsundersökning visar att tilltron till bibliotekslagen i dess nuvarande form är mycket låg. Det är dags att samla ansvaret för att driva en nationell bibliotekspolitik. Ett första steg skulle kunna vara att låta Kulturrådet och Kungliga Biblioteket inleda ett arbete för att skapa ett nationellt bibliotekskort.

Det nationella åtagandet för biblioteken är idag svagt. Bibliotekslagen är uddlös och saknar möjlighet för staten att driva en bibliotekspolitik som ger utvecklingsmöjligheter. Lagens mest konkreta innehåll är kravet på att varje kommun ska ta fram en biblioteksplan. Men staten saknar möjlighet att vidta sanktioner mot dem som inte följer lagens intentioner.

Det är helt klart att bibliotekslagen är väl känd bland landets bibliotekarier. 90 procent känner till att den finns. Men bara 6 procent anser att den fungerar bra. Lagen har helt enkelt inte fungerat som ett instrument för att stärka biblioteken.

En av de viktigaste invändningarna är att ingen instans har ansvar för att lagen efterlevs. Det är idag en öppen fråga vem som skulle kunna ta ett sådant ansvar. Bland DIKs medlemmar anser närmare en tredjedel att ett sådant ansvar bäst skulle kunna tas om hand i ett samarbete mellan Kulturrådet och Kungliga Biblioteket.

Kulturrådet och Kungliga Biblioteket har sedan något år tillbaka ett samarbete. Det är en bra början och resultatet av undersökningen visar att dessa båda aktörer har stöd i sin strävan att inom nätverket Sverigebiblioteket klargöra ansvaret för biblioteksfrågorna och utveckla samverkan över sektorerna.

Kulturrådet och Kungliga Biblioteket har i en avsiktsförklaring för sitt samarbete slagit fast att deras samarbete "bör vägledas av en vision om allmän tillgång till Sveriges samlade biblioteksresurser". Ett nationellt bibliotekskort skulle kunna bli själva symbolen för en bibliotekspolitik som har hela landet som arena. Hela 75 procent av bibliotekarierna vill se ett nationellt bibliotekskort. DIK menar därför att de båda myndigheterna borde få i uppdrag att ta ansvar för att ett sådan kort blir verklighet.

DIKs förbundsordförande Karin Åström Iko och Birgitta Rydell, samhällspolitisk chef finns på Bok och Biblioteksmässan i DIKs monter C 05:49 torsdag 25 september från kl 14:00 för att svara på frågor.

DIK är fackförbundet för akademiker som arbetar med dokumentation, information, kultur och kommunikation. DIK har drygt 21 000 medlemmar och ingår i akademikerförbundens centralorganisation SACO. Läs mer på www.dik.se