Högskolan på Gotland

Nationell ekologikonferens anordnas av Högskolan på Gotland 1-3 februari

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 13:14 CET

Svenska föreningen Oikos anordnar för 28:e gången en nationell ekologikonferens och för första gången är Högskolan på Gotland värd för konferensen som kommer att pågå 1-3 februari. Konferensen är årligen återkommande och alternerar mellan universitets- och högskoleorter runt om i landet. Till årets konferens kommer ca 110 forskare och doktorander från hela landet, samt inbjudna gäster från USA, England och Finland. Syftet är dels att presentera resultat från spännande ekologisk forskning men även att ge möjlighet till informella kontakter mellan doktorander och forskare från olika lärosäten.

Konferensen berör en mängd olika problemställningar, bland annat bevarande av biologisk mångfald, intrikata samspel mellan växter, växtätare och rovdjur, beteenden, sexuella signaler, samt kort- och långsiktiga evolutionära förändringar.

Flera världsledande forskare är inbjudna, bland annat evolutionsekologen Hanna Kokko från Helsingfors universitet. Hon kommer bland annat att presentera en studie av en asexuellt reproducerande fiskart och som visar på ett spännande samspel mellan ekologiska och evolutionära processer. Denna art, the Amazon Molly, producerar endast honor men behöver spermier från en annan art för att sätta igång äggutvecklingen. Amazon Mollyn är därför helt beroende av en så kallad värdart för sin långsiktiga överlevnad. Dock tenderar Mollyn att utkonkurrera värdarten när det gäller andra kortsiktiga behov vilket kan leda till ett utdöende.

För mer information se www.hgo.se/oikos28

Eller kontakta;

Kjell Larsson
Institutionen för biologi
Högskolan på Gotland
621 67 Visby
Tel: 0498-299839
Kjell.Larsson@hgo.se

Svenska föreningen Oikos är en förening för svenska ekologer, framför allt sådana med anknytning till forskning. Föreningen är en av medlemsorganisationerna i European Ecological Federation (EEF). Läs mer: http://www.svenskaoikos.se/