Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationell genuskonferens slår deltagarrekord

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 09:00 CET

Imorgon öppnar g16 i Linköping. Intresset är rekordstort för Sveriges största genusforskarkonferens, med nära 400 deltagare. Konferensen pågår under tre dagar och samlardet svenska genusforskarfältet i hela sin bredd.

Det är tredje gången som den nationella genusforskarkonferensen genomförs. Jämfört med tidigare år har deltagarantalet närapå dubblerats.

Årets tema för g16 är gränser, mobilitet och mobilisering. I programmet avhandlas allt ifrån Skandinaviens koloniala historia och klimatkrisen till samisk feminism och transfobi. Den tar även upp möjligheter och hinder för feministisk organisering.

- Vi har haft som tydlig ambition att göra konferensen så tillgänglig som möjligt, till exempel genom simultantolkning och teckentolkning. Konferensens tema berör väldigt många högaktuella frågor, och det kan vara därför intresset är så stort, säger Maja Lundqvist, arrangör vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.

Konferensen riktar sig till akademiker, studenter, praktiker och aktivister. Det finns även ett öppet, gratis program.

Syftet med konferensen är att stimulera till samverkan mellan genusforskare från olika akademiska discipliner och inspirera till nya idéer och forskningskonstellationer. Silje Lundgren är konferenskoordinator vid Linköpings universitet.

- Det händer mycket just nu runt om i världen, och det är viktigare än någonsin att tänka och agera tillsammans. Genusforskningen samverkar med omvärlden och konferensens tema är en utmaning och en uppmaning till genusforskare och alla intresserade att diskutera hur vi kan fortsätta ta oss an de här stora områdena, säger hon.

Läs hela konferensprogrammet för g16 här: http://www.genus.se/g16/program/

g16 i korthet

Deltagare: 390

Forskarpresentationer: 140

Sociala medier: #g16liu


Arrangörer: Arrangemanget sker i samverkan med Tema Genus vid Linköpings universitet och Sveriges genusforskarförbund. Delfinansiering för g16 har erhållits från Riksbankens Jubileumsfond.


Kontakt

För mer information kontakta: Silje Lundgren, Silje.lundgren@liu.se, 013-286676

eller Maja Lundqvist, maja.lundqvist@genus.gu.se, 0766-229211.

Ökat genomslag för forskning och kunskap om genus och jämställdhet! Det är uppdraget för oss på Nationella sekretariatet för genusforskning. Hos oss hittar du en unik dubbelkompetens inom genusforskning och jämställdhet, och vi förmedlar nyheter, analyser, arrangemang och aktiviteter på fältet – såväl nationellt, som nordiskt och internationellt.

genus.se hittar du allt om svensk genusforskning och dess forskningspolitiska villkor. Vi har databaser där du enkelt kan söka efter nya avhandlingar på genusområdet, aktuella forskare inom olika ämnesområden, aktiviteter, jobb och finansieringsmöjligheter i hela Norden.

Vi är en av parterna bakom kunskapsportalen jämställ.nu - en nationell resurs för jämställdhetsintegrering, där vi samlar kunskap om jämställdhet, praktiska exempel, handledningar och utbildningsmaterial på området.

På uppdrag av regeringen ansvarar vi för programmetJämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM och ger process-stöd och utbildningar till 60 myndigheter i jämställdhetsintegrering. Vi driver också programmet JiHU, Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet, där vi ger ett motsvarande stöd till 33 lärosäten. 

På uppdrag av Nordiska ministerrådet driver vi NIKK - Nordisk information för kunskap om kön där vi berättar om jämställdhet inom forskning, politik och praktik i ett nordiskt perspektiv.

Sekretariatet är sedan 1998 placerat av regeringen på Göteborgs universitet.