Socialstyrelsen

Nationell granskning av vårdens hygienrutiner

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:47 CET

Engagemang för hygienfrågor bland vårdpersonalen
– men läkarna riskerar att halka efter

– En mer tekniskt avancerad sjukvård och fler och kraftfullare antibiotika löser inte problemen med smittoöverföring inom sjukvården. Tvärtom har det skapats nya och inte sällan allvarligare problem. Det säger Johan Carlson, avdelningschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning, med anledning av rapporten Vårdhygien i praktiken som Socialstyrelsen publicerar idag.

- Det allmänna intrycket är att det finns ett stort engagemang för hygienfrågorna på många håll i hälso- och sjukvården, både hos chefer och personal. Trots detta visar granskningen av vårdens hygienrutiner att det finns anledning till oro.

På alla enheter som besöktes observerades personal som inte följde de vårdhygieniska rutinerna vid nära kontakt med patienter. Den vanligaste bristen var att man använde långärmad läkarrock och klockor och smycken. Enligt Socialstyrelsen är den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga vårdrelaterade infektioner att personalen följer basala hygienrutiner.Vad som krävs är noggrann handhygien, kortärmad arbetsdräkt och att man inte bär klockor, ringar eller andra smycken på händer och underarmar vid patientnära arbete.

Socialstyrelsens granskning baseras på enkätsvar, observationer och ett antal frågor som besvarats av intervjugrupper runt om i landet inom olika delar av hälso- och sjukvården. Totalt har 82 vårdenheter besökts av Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. Granskningen visar att både tillämpningen av basala hygienrutiner och uppföljningen av hur gällande hygienrutiner tillämpas behöver förbättras. Även personalens utbildning i vårdhygieniska frågor har brister. Vid fler än hälften av enheterna fick läkarna ingen introduktion om verksamhetens vårdhygieniska rutiner. Läkarna hade överlag också sämre tillgång till fortbildning på området än annan vårdpersonal.

Sammanfattning och rapporten, Vårdhygien i praktiken - finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Ytterligare upplysningar:

Birgitta Wallin, projektledare, Regionala tillsynsenheten i Stockholm 08-55 55 38 79

Inger Riesenfeld-Örn, Smittskyddsenheten, Stockholm 08-55 55 33 80

Eva Stolpe, Regionala tillsynsenheten i Göteborg 031-75 95 904

Anita Lindberg, Regionala tillsynsenheten i Jönköping 036-30 94 09

Eva Wastenson, Regionala tillsynsenheten i Stockholm 08-55 55 38 27

Inga-Lisa Johansson, Regionala tillsynsenheten i Umeå 090-71 43 26

Maria Melin, Regionala tillsynsenheten i Örebro 019-670 77 24

Lars Rahm, Regionala tillsynsenheten i Malmö 0708-10