Landstinget i Värmland

Nationell konferens i Sunne för Sveriges ungdomsmottagningar

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 14:37 CEST

Nästa vecka invaderas Sunne av 500 barnmorskor, läkare, kuratorer och andra personalgrupper från landets ungdomsmottagningar. Den 26-28 maj hålls den årliga nationella ungdomsmottagningskonferensen ”På ungas villkor” på Hotel Selma Lagerlöf i Sunne.

Årets inriktning är dels hälsofrämjande arbete, dels homosexualitet. På programmet finns också bland annat fototävlingen ”Det finaste gynrummet”. Fullständigt program bifogas, liksom en lista på länets ungdomsmottagningar (ifall ni vill göra lokala reportage).

Ungdomsmottagningarnas viktigaste uppgift är hälsofrämjande arbete. En central fråga i livet är: Vem är jag – duger jag? Ungdomsmottagningarna är en av de aktörer i samhället som finns till för att stötta ungdomar och stärka deras identitet och självkänsla, faktorer som är viktiga för en god hälsa. Den 26 till 28 maj ska de människor som arbetar med dessa viktiga saker tillsammans förstärka sina kunskaper, utbyta erfarenheter och utveckla sin kompetens så att de kan fortsätta sitt dagliga arbete för och tillsammans med de unga.


Massmedia är välkomna att besöka konferensen, lyssna på föredrag, göra intervjuer etc.

Kontakta gärna vår pressgrupp: Maj Larsson, barnmorska, Sunne UM, tfn 070-360 8270

Marie-Louise Mauritzon, läkare, Kils UM och Monica Hammar, kurator Hagfors UM.

Välkommen!

Pia Säwe, Informatör

Informationsstaben
Landstingets kansli
Informatör Pia Säwe
Landstingshuset, 651 82 Karlstad
Tfn 054-61 43 23
Fax 054-61 42 98