Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

Nationell konferens om de ideella krafternas betydelse för kulturarvet

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2011 10:29 CEST

Just nu arbetar Västra Götalandsregionens kulturnämnd, tillsammans med flera andra offentliga verksamheter, fram metoder för att stärka den ideella sektors roll i kulturpolitiken. Nästa vecka arrangeras därför konferensen ”Ideell kraft för framtiden” som syftar till att lyfta fram de ideella krafternas betydelse för kulturarvet.

Vem sköter gamla fartyg, historiska industrilämningar och hembygdsgårdar om inte frivilligrörelser och privata insatser finns och engagerade sig? Idag är det de som i stor utsträckning gör vårt kulturarv till en levande del av vårt samhälle. Men hur kan det offentliga samhället bidra till att stödja och stärka arbetet som utförs på ideell basis av bland andra hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer. Och hur kan ideellt arbete med lokalt kulturarv bidra i till exempel skolundervisningen eller för att skapa en god och attraktiv livsmiljö i kommunerna? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på konferensen som hålls på Bohusläns museum i Uddevalla 18 och 19 oktober.

Konferensen vänder sig till medlemmar i hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer, lokala och regionala politiker, tjänstemän och andra aktörer inom kultur, turism och regional utveckling från hela Sverige. Det är ett samarrangemang mellan Sveriges Hembygdsförbund, Hembygdsförbunden i Västra Götaland, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetets museum, Västra Götalandsregionen och Riksantikvarieämbetet.

Kontaktpersoner:
Annelie Stark ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-531 32 00
Claes Rydberg, kulturchef Västra Götalandsregionen 070-719 25 89
Birgitta Johansen, avdelningschef Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet 08-519 185 99
Jan Nordwall, Generalsekreterare, Sveriges hembygdsförbund 08-441 54 84
Jenny Jernberg, kommunikationsansvarig, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.