Magelungen Utveckling AB

Nationell konferens om hemmasittare 21-22 november

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 14:40 CET

Vi vill med denna konferens samla landets ledande expertis på områden i samband med att regeringens utredning om skolfrånvaro beräknas vara klar vid årsskiftet. Inbjudna är regeringsföreträdare, Arbetsförmedlingen, Finsam-förbunden, politiker, brukarorganisationer som Attention och Autism/Asperger-förbundet, Hjärnkoll samt verksamheter som SE Barnen, Ungas röster, NWC, SKL, EHT m fl.

Områden vi kommer att beröra: Preventiva insatser – verktyg som fungerar, forskningsläget, samverkan, samordning, skolans/rektorns roll, juridiken kring hemmasittaren, den unges perspektiv, föräldraperspektiv, evidensbaserade verktyg, insatser vid mer omfattande problematik, hur hantera ängsliga barn, skolk, mobbning, med mera.

Förutom våra talare samt valbara pass med exempelvis Skoljuristen, har vi bland deltagarna en rad representanter från Elevhälsa, Inkluderingsteam, Fortbildningsteam, Pedagogiska centrum, Habilitering, BUP, Stöd och utvecklingsenheten m fl från hela landet. 

Välkomna!

Ort: Uppsala

Datum: 21-22 november 2016

Upplägg: Tvådagarskonferens

Plats: Galejan Fest & Konferens S:t Larsgatan 7, 753 34 Uppsala


Magelungen Utveckling AB

Vi representerar den mångfald som det var tänkt från början med privata utförare inom vård, behandling och skola. Ett idéburet företag som vill ge hopp och göra en skillnad!