Länsstyrelsen Västerbotten

Nationell konferens om marina frågor i Umeå

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 12:54 CET

Över 100 personer från hela landet samlas i Umeå för en nationell konferens om biologisk återställning och fysisk restaurering i marin miljö.

– Vi behöver vi bli bättre på att restaurera och åtgärda skador i kust- och havsmiljön. Kunskapen behöver höjas om vilka metoder och åtgärder som ger bäst effekt, säger Ingemar Andersson, marinbiolog, Havs- och vattenmyndigheten.

Det är andra året i rad som en nationell konferens om restaureringsåtgärder i kust och hav anordnas. Förra året hölls konferensen i Göteborg. Intresset för årets konferens är stort, över 100 personer är anmälda. Myndigheter, forskare, intresseföreningar med flera möts nu för att hitta lösningar på flera angelägna problem.

– Havsmiljön mår inte bra. Det handlar om höga halter av miljögifter, ett hårt exploateringstryck, övergödning och att de marina näringsvävarna är i obalans, berättar Johnny Berglund, marinbiolog och arrangör, Länsstyrelsen Västerbotten.

Arrangemanget sker i samverkan mellan Länsstyrelserna i Västerbotten, Västra Götaland och Blekinge, Sveriges Lantbruksuniversitet, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten.

Tid: 2 - 3 februari,

Plats: Sliperiet, konstnärligt campus, Umeå

Program

Media hälsas välkomna att delta under dagen.

Ur programmet

2 februari

10.30 Landshövding Magdalena Andersson inleder konferensen

13.00 Ekologisk kompensation, hur tillämpas det idag, Anders Enetjärn, Enetjärn Natur AB

15.15 Trofisk reglering av kustfiskpopulationer, Pär Byström, Umeå universitet


3 februari

8.30 Odling av sjöpungar för upptag av näringsämnen, Fredrik Norén, Marin Biogas AB

9. 00 Fiberbankar i Östersjön – inventering, riskanalys och åtgärder, Lovisa Zillén, SGU

9.30 Sura sulfatjordar – ett norrlandsproblem som kräver åtgärder, Jan Åberg, Länsstyrelsen Västerbotten


För mer information kontakta

Johnny Berglund
Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
johnny.berglund@lansstyrelsen.se
010-225 44 17

Ingemar Andersson
Havs- och vattenmyndigheten
ingemar.andersson@havochvatten.se
010-698 62 46

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.