Rätt till vård-konferensen

Nationell konferens om vård för papperslösa

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 15:24 CET


Den 26 november anordnar 36 organisationer en nationell konferens om vård för papperslösa. Syftet är visa varför Sverige måste införa vård på lika villkor för alla.


Med Rätt till vård-konferensen sluter civilsamhället åter upp för vård för papperslösa och asylsökande. Arrangemanget hålls mot bakgrund av att det för närvarande pågår en offentlig utredning i frågan. Med konferensen vill arrangörerna klargöra att tillgång till vård och migrationspolitik är två vitt skilda områden.

– FN:s deklarationer innehåller just rätten till hälsa på lika villkor i en mycket vid bemärkelse, vilket Sverige skrivit under. Det är mänskliga rättigheter, inte medborgerliga. Att neka människor sjukvård för att få dem att lämna Sverige strider mot vad vi skrivit under och är skrämmande inhumant säger Anne Sjögren, sjuksköterska, Vård för papperslösa, Rosengrenska/Röda Korset.

Frågan om vård av papperslösa och asylsökande rymmer många dimensioner. Det finns människorättsliga aspekter, så väl som medicinsk-etiska och humanitära. Dessutom finns ett folkhälsoperspektiv på området. Sammansättningen av konferensens talare är tänkt att täcka alla dessa aspekter.

FN:s tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter Paul Hunt ska tala över videolänk. Hans rapport "Mission to Sweden" från år 2006 riktade skarp kritik mot Sverige, bland annat. när det gällde sjukvård för asylsökande och papperslösa. Detta blev startskottet för en bredare diskussion. Rätt till vård-konferensen tar utgångspunkt i och bygger vidare på Hunts rapport från 2006.

En bredd av organisationer står bakom konferensen, så som Amnesty, Röda Korset, Läkare i Världen, Rädda Barnen, Sveriges Läkarförbund, Unicef och TCO. Arrangörerna har bjudit in socialminister Göran Hägglund, migrationsminister Tobias Billström, samt utredaren i regeringens utredning Erna Zemlin.

–  När civilsamhället sluter upp på det här sättet kan frågan inte ignoreras. Förhoppningen är att vi med konferensen lyckas klargöra att sjukvården inte skall sammanblandas med migrationspolitiken. Läkare och sjuksköterskor skall alltid ha sin patients bästa för ögonen. Inte i något annat sammanhang har vi en roll som till exempel domare eller polis. Det är en viktig fråga för ett samhälle säger Anne Sjögren, sjuksköterska, Vård för papperslösa, Rosengrenska/Röda Korset.

Representanter för media är välkomna att gå på konferensen kostnadsfritt. OSA senast den 21 november till anmalan@ratttillvard.se, ange om du vill ha lunch och fika.

Konferensen äger rum 26 November mellan kl 09-17. Plats: Sal Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna. Talar gör bland annat Paul Hunt, Anders Björkman, Agneta Pleijel och Tomas Flodin. Moderator är Bengt Westerberg. Fullständigt program finns på http://ratttillvard.se/program.html

För frågor, intervjuer eller liknande kontakta konferensens projektledare Martin Gerdin, martin.gerdin@ratttillvard.se , 070 853 95 98


Sverige är tillsammans med Österrike bland de sämsta i Europa på att ge vård till papperslösa, till och med länder som Italien och Spanien med ett större antal papperslösa än Sverige har generösare lagstiftning. För en bakgrund till frågan om vård för papperslösa i Sverige se http://www.vardforalla.se/files/vardforalla/Argument_ratt-till-vard.pdf

www.ratttillvard.se