eHälsomyndigheten

Nationell läkemedelslista kan finnas på plats inom fem år

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2017 13:01 CEST

Inom fem år skulle alla vård- och apoteksaktörer kunna ha tillgång till en nationell läkemedelslista. Det visar en förstudie som eHälsomyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen.

eHälsomyndigheten har genomfört en första förstudie inför införandet av en nationell läkemedelslista. Förstudien behandlar bland annat hur myndighetens tekniska lösning skulle kunna se ut, en tidsplan för införande och en beräkning av myndighetens kostnader.

– Vi bedömer att den nationella läkemedelslistan kan förverkligas fullt ut inom en femårsperiod, säger Jean-Luc af Geijerstam, tf. chef för avdelningen för samordning på eHälsomyndigheten.

En nationell läkemedelslista skulle föra med sig många positiva effekter. Bland annat skulle läkemedelslistan minska riskerna för felaktig läkemedelsanvändning, något som kostar staten flera miljarder kronor varje år. Läkemedelslistan skulle också förbättra patientsäkerheten och öka patientens delaktighet. Det skulle också vara första gången som information kunde delas mellan vård, apotek och patient.

– I dag kan varken läkare, apoteken eller patienten själv se alla läkemedel en patient har. Den nationella läkemedelslistan behövs för att underlätta för både personal och patienter och för att öka patientsäkerheten, säger Jean-Luc af Geijerstam, tf. chef för avdelningen för samordning på eHälsomyndigheten.

Samverkan kring de bästa lösningarna
För att läkemedelslistan ska bli verklighet krävs en säker, nationell teknisk lösning och samverkan mellan alla inblandade parter. Mängden data som berörs är gigantiskt stor. Om man skrev ut den mängd e-recept som ska föras in i den nationella läkemedelslistan skulle papperstornet bli lika högt som Mount Everest.

– Nu behövs framför allt en god samverkan, både när det gäller samarbetet men också för att lära av varandra för att hitta de allra bästa lösningarna, säger Jean-Luc af Geijerstam.

Parallellt med förstudien pågår Socialdepartementets arbete med att både sammanställa remissvar som inkommit på förslaget till Nationell läkemedelslista och att utforma en lagrådsremiss där förstudien är ett av de centrala underlagen.

För mer information kontakta: Erika Burlin Hellman, pressansvarig eHälsomyndigheten, 076-144 40 56
erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.