Mångkulturellt centrum

Nationell psykos! Ny utställning på Mångkulturellt centrum

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 12:15 CEST

Den 25 september öppnar Mångkulturellt centrum den nya utställningen Nationell psykos!

Utställningen tar upp konflikten mellan det gamla och det nya Sverige och handlar om att leva i ett land som är bäst och sämst, om ett land som präglas av mångfald och heterogenitet men också av segregation och motsättningar.

Vi kan lugnt konstatera att Sverige idag befinner sig i en typ av psykos i praktiken. Vår utställning handlar inte om partipolitik men berör de många olika verkligheter som finns i landet. Vi lever med en självbild som inte stämmer överens med det många upplever i sin vardag idag. Sverige är fortfarande ett av världens rikaste länder samtidigt som vi har bland de snabbast ökande klyftorna i världen, säger Ceylan Holago, program- och utställningsansvarig på MKC.

Nationell Psykos! tar upp ämnen som till exempel motstånd underifrån, debatten om n…bollen och hur det kommer sig att vi hyllar 200 år av fred samtidigt som vi är en av de mest framgångsrika vapenexportörerna i världen. Utställningen är skapad med den yngre generationen i åtanke och ställer frågor som besökaren själv får ta ställning till, utifrån den verklighet hen lever i.

Vi har plockat upp frågor som är relevanta i unga vuxnas vardag, att bekräfta och ge plats för den frustration som finns i samhället idag. Vi lyfter frågan om antifascism är självförsvar och om vad man har för ansvar för miljön utanför Sverige genom sin livsstil. Vi vill öppna upp Mångkulturellt centrum för diskussioner om samhällsfrågor och även ge mer plats för de lite ”flummigare” perspektiven om vad det innebär att vara svensk idag eller vilket Sverige man vill bo i, säger Ceylan Holago.

Visningar och programverksamhet presenteras på hemsidan. Mångkulturellt centrum har alltid fri entré. Nationell psykos! är en egenproducerad utställning som bygger på centrets forskning och är uppföljaren till den omdebatterade utställningen Varning för ras som avslutades våren 2014.

Läs mer: http://mkc.botkyrka.se/nationellpsykos
Utställningsperiod:
 25/9 2014 – 14/9 2015.
Var: Mångkulturellt centrum på Fittja gård, Värdshusvägen 7 (Karta till Fittja gård, Botkyrka/Stockholm)

För intervjuförfrågningar eller annan information vänligen kontakta
Ceylan Holago, utställningsansvarig, ceylan.holago@mkc.botkyrka.se, 073 460 70 50
Maureen Hoppers, kommunikationschef, maureen.hoppers@mkc.botkyrka.se, 0704 16 92 41

Mer information: http://mkc.botkyrka.se/nationellpsykos 
Facebook: Fb.com/mkcfittja
Twitter & Instagram: @mkc_sverige, #nationellpsykos

Programpunkter

KAFÉ NORRA B. Ett kulturellt kafé för unga och unga vuxna i Botkyrka. Kafé Norra B är en träffpunkt för att diskutera och engagera sig i samtal som berör samhälle, demokrati, kultur och politik. Med Orten i Fokus.
När: Torsdag 9 oktober, 18.00–20.00  
Var: Tavernan, Mångkulturellt centrum på Fittja gård, Värdshusvägen 7

VÄRLDENS BÄSTA LAND? Sverige, världens mest antirasistiska och segregerade land. Med Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik och forskare vid Mångkulturellt centrum
När: Torsdag 30 oktober: 18.00–20.00
Var: Hörsalen, Mångkulturellt centrum på Fittja gård, Värdshusvägen 7

Mer om programpunkterna under utställningsperioden finns på: http://mkc.botkyrka.se/nationellpsykos
Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migrationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet. Utbildning. Forskning. Bokförlag. I kulturhuset: Utställningar. Specialbibliotek. Kulturpedagogisk verkstad.