Vägverket

Nationell Samling - viktigt för trafiksäkerhetsarbetet

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 16:00 CEST

Enligt Vägverkets preliminära statistik för senaste 12-månadersperioden har 490 personer omkommit i trafiken. Detta är en positiv olycksutveckling. Motsvarande 12-månadersperiod augusti 2001 till juli 2002 omkom 580 personer.

- Vi har sedan september 2002 haft färre omkomna nästan varje månad jämfört med motsvarande månad tidigare år. En mycket positiv utveckling som kan vara svår att bibehålla utan mycket kraftiga insatser från samhället, sa Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall vid årets Tylösandsseminarium på måndagen.

- Vi måste fortsätta vårt arbete med att höja bältesanvändningen. Vägverket har drivit utvecklingen av bältespåminnare samt även varit pådrivande att bältespåminnare numera även får extra poäng i det europeiska krockprovsprogrammet Euro Ncap. Alkohol och trafik är ett allt större problem. Vi arbetar med informera och stödja transportörer och andra att installera alkolås som ett hjälpmedel att förhindra onykter körning, fortsatte Claes Tingvall.

- Den Nationella Samlingen för ökad trafiksäkerhet är inriktad på att få beslutsfattare i hela samhället att ta ansvar för sina organisationers trafiksäkerhet. Hittills har detta initiativ överträffat våra förväntningar. Vi har exempel på företag, myndigheter och organisationer som har fattat radikala beslut om förbättringar. Dit hör bl.a. Taxiförbundet, Åkeriförbundet, Volvo, Saab Arbetsmiljöverket och LO, menade Claes Tingvall.

- Stafettpinnen i vårt trafiksäkerhetsarbete går nu vidare vidare regionalt och lokalt. Vägverket utmanar övriga aktörer i landet att ha tagit fram många goda exempel på idéer och aktiviteter till den träff vi ska ha med näringsminister Ulrica Messing den 13 oktober i år, avslutade Claes Tingvall.

Ytterligare information:
Trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tfn 0243 - 758 10