Utbildningsdepartementet

Nationell strategi för nyanlända elever

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:07 CEST

Regeringen föreslår i vårpropositionen att en nationell strategi tas fram för hur sent anlända elever ska tas emot i grund- och gymnasieskola. Bakgrunden är att rapporter visat att det finns brister i mottagandet och att det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller hur sent anlända elever tas emot. Därför behövs nationella riktlinjer som ger kommunerna mer handfast stöd för hur nyanlända barn och ungdomar bäst slussas in i skolan.

- Jag kom själv till Sverige i tioårsåldern och har upplevt hur svårt det kan vara att komma in i skolan, säger skolminister Ibrahim Baylan. - Det är alldeles för många av de elever som kommer in sent i grundskolan som inte lyckas nå behörighet till gymnasieskolan och därför har mycket sämre chanser både på arbetsmarknaden och i livet i stort. Därför tar vi initiativet till en nationell strategi för att ge dessa elever en bättre chans, oavsett vilken skola de kommer till, säger Ibrahim Baylan.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
08-405 18 89
070-564 34 35