Sveriges Kommuner och Landsting

Nationell studie ska upptäcka tarmcancer

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2013 16:04 CEST

Så gott som alla landsting och regioner står bakom en gemensam nationell studie av tjock- och ändtarmscancer. Studien genomförs genom så kallad screening med undersökning av avföringsprover och endoskopisk undersökning av tarmen. Syftet är att utvärdera vilken modell som passar bäst att införa som en nationell metod.

Tarmcancer är den näst vanligaste tumörformen hos både män och kvinnor i Sverige. Cirka 6 000 personer drabbas varje år och dödligheten är högre än 40 procent. Men om cancern upptäcks så att man snabbt kan sätta in behandling, finns det goda möjligheter att påverka sjukdomsförloppet.

Screeningen för de första landstingen inleds under senhösten i år. Ett syfte med studien är att den ska ge kunskap om hur screeningmetoder ska kunna införas på ett jämlikt och kontrollerat sätt. I Stockholm och Gotland genomförs redan ett screeningsprogram.

Hämta högupplöst bild på Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg.
– Landets landsting och regioner samarbetar kring en nationell cancerstrategi och lägger mycket kraft på att utveckla cancervården. Det är ett stort framsteg att vi nu har kommit så långt att det ska genomföras en landstingsövergripande studie. Det bådar gott för ett fortsatt systematiskt arbete som bygger på en nationell samsyn inom cancerområdet. Det säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKL.

I studien ska det även bland annat för första gången undersökas hur patienterna upplever att medverka i screening. Studien innehåller även en hälsoekonomisk utvärdering av screening för tarmcancer.

Ladda ner "Slutrapport – Screeningstudie kolorektal cancer" (pdf-dokument, nytt fönster)

SKL:s arbete med cancerstrategin

Hämta högupplöst bild på Göran Stiernstedt

Kontakt

För mer information:
Göran Stiernstedt, chef
avdelningen för vård och omsorg
08-452 7650
070-520 74 14
goran.stiernstedt@skl.se

Gunilla Gunnarsson, samordnare
avdelningen för vård och omsorg
070-223 14 11
gunilla.gunnarsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l