FAO

Nationella åtgärder mot hungern har avgörande betydelse för utvecklingsagendan efter 2015

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2013 09:56 CEST

Enskilda regeringar har huvudansvaret för att säkerställa att en tryggad livsmedelsförsörjning uppnås. Här är de nationella åtgärderna och ledarskapet avgörande, menade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva. Tidsfristen för FN:s Millenniemål (MDG) går ut år 2015 och under konferensen diskuterade deltagarna FN:s strategi mot hungern i världen efter 2015.

”Millenniemålen har drivit utvecklingen framåt, men fortfarande lider 870 miljoner människor av hunger. Kampen mot den osäkra livsmedelsförsörjningen är långt ifrån över”, sa Graziano da Silva.

”Den enda effektiva lösningen på problemet med en osäker livsmedelsförsörjning är ett politiskt engagemang på nationell nivå. Detta arbete måste få stöd från det internationella samfundet genom engagemang på regional- och global nivå från givare och internationella organisationer”, sa Graziano da Silva och tillade att attityden till hunger i världen har förändrats i grunden.

”Rätten till mat, inom ramen för en nationellt tryggad livsmedelsförsörjning, ligger nu till grund för politisk diskussion i hela världen”, menade generaldirektören.

Behov av landsbygdsutveckling

Eftersom det produceras tillräckligt med mat i världen för att mätta alla, så behöver vi fokusera på tillgången till näringsriktig mat på lokal nivå. ”Livsmedelssystemen måste bli mer effektiva och rättvisa”, menade Graziano da Silva.

Generaldirektören sa att en sådan utveckling kommer att kräva omfattande offentliga och privata landsbygdsinvesteringar. Över 70 procent av de hungrande lever på landsbygden och miljontals människor är beroende av jordbruket för mat och arbete, bland dessa ingår 500 miljoner småskaliga familjejordbruk.

 Trots att enskilda regeringar har huvudansvaret för att se till att deras medborgare har tillräckligt med mat och kan äta sig mätta, så kan inte enskilda länder agera helt på egen hand i dagens globala ekonomi, varnade Graziano da Silva. ”Åtgärder som tas av en stat eller ett företag kan påverka andras livsmedelsförsörjning och konflikter kan även leda till instabilitet i grannländer och närliggande regioner”, sa han. ”Påverkan på miljö- och naturresurser sker inte enbart inom ett enskilt lands gränser då det i princip är omöjligt att reglera marknader och andra verksamheter på en nationell nivå”.

Som exempel på multilaterala åtgärder som bidragit till ökade insatser mot hungern och en mer hållbar utveckling på nationell nivå, hänvisade Graziano da Silva till arbetet med att stärka kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) och FN:s arbetsgrupp för tryggad livsmedelsförsörjning. Andra exempel är initiativet för bekämpandet av hungern (Zero Hunger Challange) som lanserades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i juni förra året under Rio+20-konferensen för hållbar utveckling.

Offentlig policy bör också fokusera på att skapa möjligheter för utsatta grupper i samhället, däribland småskaliga jordbruksproducenter, kvinnor, unga och ursprungsbefolkningar, sa Graziano da Silva.


Lär mer: 

Pressmeddelandet på engelska 

FAO Norden hemsida