Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter utvärderas

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 13:11 CET

Regeringen beslutade i dag att utvärdera regeringens nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009. Hans Ytterberg, generaldirektör och tidigare Ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har fått uppdraget.

Hans Ytterberg ska utvärdera handlingsplanens genomförande och resultat samt med utgångspunkt från utvärderingen lämna rekommendationer inför det fortsatta systematiska arbetet med mänskliga rättigheter på nationell nivå. Utvärderingen ska även innehålla en bedömning av metod och process i samband med handlingsplanens tillkomst samt dess utformning och innehåll.

Utvärderingen av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 kommer att vara ett viktigt underlag för regeringens fortsatta systematiska arbete med frågor om mänskliga rättigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Lennart Rohdin
Politiskt sakkunnig
08-405 35 03