Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer ska göra missbruksvården bättre

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:26 CET

Under senare år har antalet personer med missbruks- och beroendeproblem ökat, missbruks- och beroendevårdens struktur har ändrats och det finns stora regionala skillnader över landet. Därför har Socialstyrelsen nu tagit fram nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.Detta är första gången som Socialstyrelsen ger ut riktlinjer som riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, där det finns stora skillnader i traditioner, kompetenser och synsätt. Det är därför särskilt angeläget att etablera en gemensam grund till stöd för huvudmännens insatser för personer med missbruksproblem. Rekommendationerna i riktlinjerna baseras på systematiska kunskapsöversikter.Välkommen till en pressträff där de Nationella Riktlinjerna för missbruks- och beroendevård presenteras.

Tid: Fredagen den 16 februari klockan 9.30

Medverkande: Håkan Ceder, överdirektör, Åsa Börjesson, avdelningschef för Socialtjänstavdelningen, Bo Lindblom, avdelningschef för Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Ulf Malmström, projektledare

Plats: Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm. Anmälan i receptionen. Presslegitimation krävs.

Välkommen!

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se.

Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.