Rikspolisstyrelsen

Nationella utredningsdagar - sammanfattning

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 16:00 CEST

Polisens möjligheter att klara upp brott har sjunkit trots ambitiösa och skickliga insatser i de olika polismyndigheterna. En utredning, Polisens nationella utredningskoncept, tillsattes för att analysera bakgrunden till det försämrade resultatet.

En rad förslag till åtgärder har redovisats.
Ett sådant förslag är nationella utredningsdagar, gemensamma för samtliga polismyndigheter i riket, allmänt benämnt som masskallningsdagar.
En anledning därtill är att underlätta förändringsarbetet av utredningskonceptet om dagens utredningsbalanser av framför allt mängdbrott ( brott av enklare beskaffenhet ) arbetas ner.

För polismyndigheten i Västra Götaland har dessa dagar genomförts på mer än trettio olika platser den 29 och 30 september 2004.

Över 2500 personer har kallats till förhör.

Arbetsinsatsen har uppskattats likaväl hos utredande personal som de personer som förhörts.

Ett känt faktum är att många struntar i polisens kallelser. Detta blir ett betydande merarbete för polisen. Berörda förundersökningsledare kommer nu att besluta om endera ny kallelse eller om möjligheten för hämtning till förhör skall tillämpas. Detta kommer att beröra ca 400 personer som inte brytt sig om polisens kallelser.

Många goda arbetsresultat har redovisas från utredningsplatserna.

Bland dessa kan nämnas:

* Trafikpolisen i Göteborg tillhörande länsordningspolisen.
Dit har 382 personer kallats, skäligen misstänkta för trafikbrott, alkohol-eller drograttfylleri.
280 personer hörsammade kallelsen vilket resulterade i 268 stycken ärenden endera till åklagaren för lagföring eller som föreläggande av ordningsbot på plats eller för vidare lagföring i annat land.
* Närpolisområde Mölndal, inom polisområde 1, har redovisat 65 ärenden till åklagaren för lagföring. Av 115 personer som kallats till förhör har 90 stycken inställt sig.
* Närpolisområde Borås, inom polisområde 2, har redovisats 130 ärenden till åklagaren för lagföring och 14 som föreläggande av ordningsbot. Av ca 220 personer som kallats till förhör hade endast ca 40 uteblivit.
* Närpolisområde Uddevalla, inom polisområde 1, har 190 personer kallats till förhör. Av dessa har 36 stycken uteblivit. Till åklagaren har 70 ärenden redovisat för lagföring

Polismyndighetens mål med utredningsdagarna var att ca 1000 ärenden med skäligen misstänkta personer skulle överlämnas till åklagaren för lagföring eller som redovisning genom ordningsföreläggande av polismyndigheten eller som lagföring i annat land

Detta mål har redan överträffats, trots att fem arbetsplatser ännu inte redovisat sina resultat.
Prognosen för polismyndigheten pekar mot 1200 ärenden för lagföring.

Exakta siffror kommer att redovisas senare.

Thore Jonsson
Kommissarie
Chef utvecklingsenheten
031-739 21 10