Teknologisk Institut

Nationella Utvärderingskonferensen 2013

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 12:00 CEST

Metodtriangulering -Teoribaserad utvärdering - Effektutvärdering
Hur svarar du på frågor om hur eller varför vissa effekter eller ett visst resultat uppnåtts? Genom att utveckla dina utvärderingmetoder och få nya verktyg för tillämpning och implementering av olika utvärderingsmetoder kan du öka kvaliteten och användbarheten i dina utvärderingar.

  • Bli bättre på att synliggöra orsakssamband genom metodtriangulering
  • Hur påverkas du som utvärderare av turbulenta tider och kriser?
  • Objektivitet & oberoende i balans med närhet & förtrolighet
  • Så blir utvärderingen ett verktyg för lärande och utveckling
  • Hur fångar du effekter på olika nivåer?

Läs hela programmet och boka din plats här.

Missa inte heller det fördjupande seminariet Att fånga effekter i program och projekt som ger dig praktiska kunskaper om hur du kan fånga effekter i utvärderingsarbetet - såväl väntade som oväntade.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
">Lena Hjorth
0765-275572
Projektledare
Teknologisk Institut

Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje år utbildar vi närmare 12.000 personer inom våra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst på skola- och utbildning, hälso- och sjukvård, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.