Vimmerby Concept Park

Nationellt centrum för utomhuspedagogik i Vimmerby deltar i Nordiska Ministerrådets konferens om barns rörelse

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 13:34 CET

Hur får man nordiska barn och unga att bli friskare och gladare? Den frågan kommer NCU i Vimmerby att vara med att besvara på Nordiska Ministerrådets konferens, Nordic Movement Solutions, som hålls i Malmö den 30 november.

Konferensen, som besöks av närmare 500 beslutsfattare såsom politiker och experter på olika nivåer från de nordiska länderna, ska tackla utmaningen att sätta barn i rörelse och titta närmare på hur framtidens lösningar för det kan se ut. Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Vimmerbynoden deltar som en av 15 utvalda svenska utställare och kommer att presentera utomhuspedagogik som en lösning för att öka barns rörelse.

Anders Szczepanski, expert inom utomhuspedagogik vid NCU i Vimmerby och knuten till Linköpings universitet, är inbjuden att medverka i ett panelsamtal. Och utomhuspedagogiken är ett viktigt verktyg för att få friskare och gladare barn, säger han.

- Utomhuspedagogik skapar rörelse. Generellt sätt sett så rör barn för lite på sig idag och med hjälp av utomhuspedagogiken kan de återupptäcka rörelsen. Och när kroppen sätts i rörelse så sätts också tanken i rörelse, säger Anders Szczepanski.

På konferensen, finns flera nordiska företag representerade, som erbjuder olika typer av rörelselösningar. NCU i Vimmerby tror och hoppas på att hitta spännande synergieffekter mellan företagens olika rörelselösningar och utomhuspedagogik.

NCU i Vimmerbys medverkan på konferensen kan ge upphov till flera idéer och initiativ som kan mynna ut i utveckling av nya produkter och tjänster som stimulerar barns rörelse. Det ligger också helt i linje med satsningen på barns lek, lärande, utveckling och hälsa som är ett viktigt profilområde i Vimmerby. Per-Åke Svensson är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby.   

- Det är otroligt roligt att NCU i Vimmerby får medverka på Nordic Movement Solutions och att se att samarbetet mellan Vimmerby kommun och Linköpings universitet också kan skapa förankring i Norden, säger han.


För mer information
Per-Åke Svensson, kommunstyrelsens ordförande Vimmerby kommun, 0492-76 90 02
Anne Karlsson, Projektchef Vimmerby kommun, 0708-35 86 84

NCU – Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet, Vimmerby är ett kunskapscentrum som förenar den vetenskapliga forskningen om utomhuspedagogik med kreativiteten från Astrid Lindgrens miljöer och författarskap.
   NCU i Vimmerby ingår som en del i det strategiska arbetet som Vimmerby kommun och Linköpings universitet har tillsammans, ett samarbete som delfinansieras av Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län.