Miljödepartementet

Nationellt forum för hållbar utveckling inrättas

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:14 CEST

Regeringen beslutade idag att ge Boverket i uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt forum för hållbar utveckling.

Omställningen till ett hållbart samhälle kräver ett brett lokalt och regionalt engagemang. Genom forumet skapas en nationell plattform för diskussion mellan kommuner, näringsliv, organisationer och andra aktörer i samhället, säger miljöminister Lena Sommestad.

Det nationella forumet ska arbeta för att genomföra regeringens strategi för hållbar utveckling. Det betyder insatser för en miljödriven tillväxt och välfärd, människors hälsa, hållbart samhällsbyggande och satsningar på barn och ungdomar.

Det är bland annat viktigt att få en ökad dialog med ungdomar. Vi behöver göra en offensiv satsning för att stärka den unga generationen som fått en sämre ekonomisk och social ställning i relation till andra grupper under senare år, säger Lena Sommestad.

Det nationella forumet för hållbar utveckling knyts till Boverket men ska vara lokaliserat i Umeå.

Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08

Kerstin Grönman
Departementssekreterare
08-405 20 70