Fonden för mänskliga rättigheter

Nationellt forum för mänskliga rättigheterna i Malmö 23-24 november

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 11:56 CET

Under två intensiva dagar kommer mer än 1000 praktiker, forskare, politiker och aktivister att samlas i Malmö för att diskutera hot, utmaningar och inte minst möjligheter i främjandet av de mänskliga rättigheterna i dag - globalt, nationellt och lokalt. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som även ansvarar för demokrati- och ungdomsfrågor, kommer att närvara. Ett flertal brännande samhällsfrågor kommer att uppmärksammas. Här ett axplock:

Den mördade ryska journalisten Anna Politkovskaja skulle ha hållit avslutningstalet på MR-dagarna. Hon kommer nu att hedras med en tyst minut i Carolii kyrka och tal av två betydande människorättsaktivister från Ryssland, Ludmila Alexeeva från Helsingforskommittén i Moskva och Madina Magomadova från Tjetjeniens Mödrar.

Författaren Susan Nathan kommer att tala om sin bok "Ett annat Israel - Min resa över den judiska-palestinska gränsen" och den femtedels palestinska minoritet som lever i Israel med israeliskt medborgarskap och vars situation sällan uppmärksammas i mediarapporteringen. En israelisk militärveteran och en f d fängslad palestinsk aktivist berättar om hur de kom att engagera sig tillsammans i "Combatants for Peace".

Mänskliga rättigheter kränks dagligen - även i Sverige.

Situationen för de svenska minoriteterna samer, romer och judar diskuteras under MR-dagarna. Soraya Post från International Roma Women's Network och Ole Henrik Magga, professor vid Samiska högskolan och till nyligen ledare för FN:s urfolksforum, att delge sina perspektiv.

Asylsökandes situation från asylprocessen till livet som ny invånare och medborgare i Sverige sätts under lupp. En ny rapport hävdar att svenska regeringar konsekvent brutit mot skyldigheten att garantera den internationellt konventionsreglerade rätten till arbete.

Lokalt har Malmö den största andelen fattiga barn i Sverige. Bland barn i ensamhushåll lever fyra av tio i ekonomisk utsatthet, visar en ny rapport. Hur ska barnfattigdomen bekämpas?

Fler frågor och namn finns på www.mrdagarna.se

För mer information, bokning av intervjuer och pressackreditering, kontakta:

Isabelle Nilsson, isabelle.nilsson@humanrights.se
Tfn: 08 54 54 99 79, 0703 220433
Peter Gustavsson, peter.gustavsson@ordfront.se
Tfn: 08 462 44 54, 0706 381075

MR-dagarna är ett samarrangemang av DemokratiAkademin, Fonden för mänskliga rättigheter, Ordfront, Teologiska högskolan och Utrikespolitiska institutet i samarbete med Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Sensus studieförbund, Olof Palmes Internationella Centrum, Svenska Helsingforskommittén och Raoul Wallenberginstitutet.

MR-dagarna genomförs med stöd av Sida, Utrikesdepartementet, Folke Bernadotteakademin, Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Malmö stad och Länsstyrelsen i Skåne län.