Nyköpings kommun

Nationellt forum i Nyköping tar upp framtidsfrågor

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 09:23 CET

Forum för Integration och Social sammanhållning 2016 i Nyköping inbjuder till diskussion om integration, social sammanhållning, tillit och hur vi bäst kan arbeta för ett demokratiskt samhälle. Kommunstyrelsen tar den 25 januari ställning till förslaget om att anordna evenemanget.

Efter samtal mellan kommunens politiska ledning och landshövdingen har en förstudie genomförts för att ta reda på förutsättningarna att kunna etablera ett nationellt forum i Nyköping med fokus på viktiga framtidsfrågor rörande integration och social sammanhållning.

Målsättningen med Forum för Integration och Social sammanhållning 2016 är övergripande att skapa en nationell arena där Nyköping står som värd för olika aktörer att diskutera framtidsfrågor om integration, social sammanhållning och tillit för att värna och upprätthålla ett demokratiskt samhälle.

- Vi ser att målet för evenemanget överensstämmer med kommunens egna mål om att arbeta och verka för social sammanhållning, säger kommunstyrelsens ordförande, Urban Granström.

Utifrån Nyköpings historiska roll är det naturligt att bära på ambitioner som sträcker sig bortom de egna kommungränserna.

- Ett genomförande av Forum för Integration och Social sammanhållning 2016 kan stärka vår lokala gemenskap och medborgarnas känsla över att Nyköping och länet tar plats och bidrar till viktiga nationella samtal, säger landshövding Liselott Hagberg.

Ambitionen med Forum för Integration och Social sammanhållning är att arrangemanget ska växa till 2017 då Nyköping firar sitt Gästabudsjubileum och om möjligt även därefter etableras som ett nationellt återkommande forum för angelägna framtidsfrågor.

Förslaget till kommunstyrelsen är att kommunen i samverkan med Länsstyrelsen i Södermanlands län står som arrangör och ansvarig för skapande av ”Forum för Integration & Social sammanhållning” 2016.

För mer information, kontakta kommunstyrelsens ordförande Urban Granström och landshövding Liselott Hagberg