Socialdepartementet

Nationellt kunskapscenter för samhällets stöd till personer med dövblindhet skapas

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2003 10:52 CEST

Regeringen har idag tecknat avtal med Resurscenter Mo Gård AB för att skapa ett Nationellt kunskapscenter för samhällets stöd till personer med dövblindhet. Mo Gård ska driva kunskapscentret som skall bistå främst landsting men även kommuner och andra berörda aktörer med specialkunskaper beträffande behoven av stöd till personer med dövblindhet och särskilda omständigheter som hör samman med funktionshindret. Statsbidrag för verksamheten kommer att utgå med6 miljoner kronor årligen.

- Det finns cirka 1 200 dövblinda personer i Sverige. Eftersom dövblindhet är så ovanligt är det ofta svårt att bygga upp och behålla kompetens regionalt och lokalt kring dövblindhet. Därför vill vi bygga upp ett nationellt kunskapscenter, säger barn- och familjeminister Berit Andnor.

Kunskapscentrets huvudsakliga verksamhet skall bestå av kunskapsförmedling i form av utbildning, handledning, konsultation, nätverksarbete och information.

Mo Gård utgör en nationell resurs för rehabilitering, habilitering samt diagnostisering av dövblinda personer. Resurscenter Mo Gård AB ägs av Stiftelsen Mo Gård. Stiftarna är Östergötlands läns landsting, Finspångs kommun, Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) samt Mo Gårds personalförening.

Kicki Mäler, Pressekreterare
08-405 14 35, 070-545 17 88

Hanna Andersson, Ämnessakkunnig
08-405 29 92

Lena Hammarstedt, Verksamhetsledare
0705-77 23 71

Sergei Sorokin, Utvecklingschef
0703-98 48 71