Miljödepartementet

Nationellt samråd inför Nordsjökonferensen

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 14:24 CEST

Pressmeddelande
29 mars 2006
Miljö- och samhällsbyggnadsdep.

Imorgon, torsdag träffar miljöminister Lena Sommestad bland annat svenska miljöorganisationer, representanter från sjöfarts- och fiskenäringen samt representanter från svenska hamnar.

Syftet med det nationella samrådet som anordnas gemensamt av miljö-, närings- och jordbruksdepartementen är att lyssna till organisationernas synpunkter på den politiska deklaration som just nu arbetas fram inför Nordsjökonferensen. Ministermötet äger rum den 4-5 maj i Göteborg.

Nordsjökonferensen är ett politiskt samarbete för regeringarna och syftar till att skydda och förbättra Nordsjöns miljö.

Ministermötet i Göteborg kommer att fokusera på fiskets och sjöfartens miljöpåverkan.

Viktiga frågor som kommer att diskuteras är på fiskeområdet bland annat överexploateringen av fisk, nya fångstmetoder och skyddade marina områden. På sjöfartsområdet kommer bland annat främjande av miljövänlig sjöfart, luftföroreningar och marint skräp att diskuteras.


Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare hos Lena Sommestad
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se

Eva-Lena Fahlström
Pressassistent
08-405 20 44
070-699 39 95
eva-lena.fahlstrom@sustainable.ministry.se


Läs mer om Norsjökonferensen 4-5 maj 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6292)