KOMPASS

Nationellt upprop för spårbilar

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 16:01 CEST

Spårbilar: satsa på en rejäl pilotbana!

Under hösten kommer av allt att döma medel att anslås till
den första spårbilsbanan i landet och vi vill att det ska bli en
riktig pilotbana värd namnet! Vi företrädare för kommuner i
landet, stora som små, från nord till syd samt på olika
politiska majoriteter vill samla oss till denna maning.

I nätverket KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar,
har vi 14 kommuner som medlemmar, vilka representerar
närmare en miljon invånare. Även utanför denna krets ökar
intresset för att pröva det moderna, hållbara och klimatneutrala
transportsystem som spårbilar (eller spårtaxi) kan
erbjuda, ett värdefullt komplement till annan trafik. Det skulle
också kunna ge en injektion i svenskt näringsliv för
tillverkning och jobb. Ingen kan ännu säkert veta spårbilarnas
potential, men ett är klart; det måste få prövas och
utvärderas och då behövs en riktig bana!

I framtida infrastruktursatsningar finns förstås många
angelägna projekt. Vi menar emellertid att av de totalt
400 miljarder kronor som riksdagen beslutat om, utgör
satsningen på en pilotbana för spårbilar på några hundra
miljoner bara en ytterst liten del.

Vi förutsätter att Trafikverket möter den aktiva opinion,
främst kommunala, som vill få till stånd en rejäl bana, möjlig
att utvärdera ordentligt. Att genomföra detta vore ett led i en
för landet klok och långsiktig transportsatsning!

Christer Lindvall
(S) Umeå, Gunila Jivén (M) Uddevalla,
Niklas Gladh (MP), Botkyrka, Hans Lindqvist (C) Värmdö,
Eila Clarstedt (V), Eskilstuna, Tommy Olsson (KD), Karlskrona
och Lars Wedén (FP), Sigtuna.


Telnr: CL (vice ordf. KOMPASS): 0706389470, GJ: 0522697362,
NG: 0734218776, HL (ordf. KOMPASS): 0705485819,
EC: 0739508924, TO: 0709313004,
LW: 07540 86 83

Medlemmar i nätverket KOMPASS
är idag följande kommuner: Botkyrka,
Eskilstuna, Hofors, Karlskrona, Sigtuna, Södertälje, Trollhättan, Tyresö, Uddevalla,
Umeå, Upplands Väsby, Uppsala, Värmdö och Älmhult.

KOMPASS - KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar - är en politiskt och leverantörsobunden organsation. För närvarande har vi 14 medlemskommuner som totalt representerar ca 1 miljon invånare.