Lärarfortbildning AB

Nationellt upprop – Rikskonferensen för lärare i förskoleklass

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 07:45 CET

Vid Lärarfortbildnings konferens ”Förskoleklassens rikskonferens” fredagen den 14 oktober i Stockholm kom deltagarna överens om att kräva Allmänna råd och riktlinjer även för förskoleklassen som skolform.

Allmänna råd fastställs av Skolverket på uppdrag från Utbildningsdepartementet och är att betrakta som rekommendationer. Syftet är att detta bland annat ska understödja likvärdigheten i det som vi erbjuder våra barn/elever var helst de bor i landet. Förskoleklassen som ska vara bron mellan förskolan och grundskolan är den enda verksamhet i barns/elevers inlärningsprocess som saknar sådana.
I grunden handlar Allmänna råd och riktlinjer om kvalitet.

-    På Förskoleklassens rikskonferens den 14 oktober mötte vi deltagare från hela landet. Deras budskap var tydligt: "Vi vill ha Allmänna råd precis som övriga skolformer och vi vill att ni hjälper oss med att nå fram till rätt personer". Vi fångade bollen och vill medverka till att Utbildningsdepartementet ger Skolverket i uppgift att ta fram Allmänna råd för förskoleklass. Vi på Lärarfortbildning AB står helhjärtat bakom uppropet.

 Michael Karlsson, projektledare, Lärarfortbildning AB

-    Det är lätt att hamna i konflikt med andras förväntningar på vad förskoleklass är - förväntningar hos barnen, föräldrarna och skolledningen. Grunden för förskoleklassens arbete är ju också otydlig. Lösningen vore att även vår skolform fick ”Allmänna råd” som vägledning.
 
Annika Persson, förskolelärare i förskoleklass på Brunnsängskolan i Södertälje.
Uppropet går vidare och Lärarfortbildning har tagit på sig att förmedla detta till Rikskonferensen i Göteborg den 2 december.
    
www.facebook.com/lararfortbildning och nationellt upprop kan alla som vill hjälpa till med att skapa ännu bättre förutsättningar för förskoleklassen gå in och ge sitt stöd.


För mer information kontakta Michael Karlsson, projektledare för förskoleklassens rikskonferenser, Lärarfortbildning AB, michael.karlsson@lararfortbildning.se på 070-850 4891 eller gå in på www.lararfortbildning.se

Lärarfortbildning AB arbetar sedan 1989 med kvalificerad utbildning baserad på aktuell forskning och praktisk erfarenhet. Målet är att möta lärares och skolledares behov av kompetensutveckling för att nå utveckling och resultat. Våra kärnområden är kvalitetsutveckling och pedagogisk bedömning, professionen och samarbetet, normer och värden samt pedagogik och lärande. Inom dessa erbjuder vi aktuell och angelägen fortbildning i olika former för både individer och grupper över hela landet.