Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Nattåg till kontinenten behöver godstågstrafik och färjor med spår

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 18:57 CEST

Förr gick det nattåg över hela kontinenten, men inte nu längre. DB, Deutsche Bahn lade ner sina linjer, men ÖBB, Östereichs BundesBahn, tog över en del av dem och driver dem framgångsrikt, men de når inte Norden. Nu planerar dock ÖBB nattåg över Köpenhamn till Malmö.

Det är glädjande att regeringen beslutat sig att satsa 50 miljoner kronor på nattågen genom att handla upp trafik till kontinenten. Beskedet att ÖBB planerar nattåg över Köpenhamn till Malmö lät också väldigt positivt, men det förnekades dock av ÖBB, men man var inte ovillig med en ny nattågsrutt från Sverige. Det får i så fall bli 2021 när man får nya nattåg.

Det finns dock många hinder innan vi kan få nattåg från Sverige ut i Europa. Ett är att tåg på kontinenten har en smalare profil än i Sverige. Därför går det inte att köra dit med dagens svenska nattåg.

Hamnen i Trelleborg som ger den kortaste vägen för nattåg till kontinenten har en nyligen ombyggd bangård, men färjerederiet beställer inga nya färjor med spår. Kommunen vill under sådana villkor inte behålla bangården. Motiveringen från Stena är att man ser att godstrafiken med järnväg är under avveckling, och att det bestäms av marknaden och politiken, som företaget inte kan göra mycket åt.

Tåg till kontinenten kan från december inte köras fågelflyktslinjen via färja Rödby-Puttgarden eftersom spåren dit byggs om inför öppnandet av tunneln under Fehmarn Bält om tio år. Under tiden får tågen ta omvägen över Jylland.

Nattågen från Sverige via färjan Trelleborg-Sassnitz till Berlin går bara på sommaren. Till Hamburg går ännu inget nattåg från Sverige. Resenärer som vill nå snabbtågsnätet i Europa från dessa städer till lämplig tid måste då åka sittvagn på natten för att nå dit.

Nattåg är ett bekvämt sätt att kunna komma fram utvilad på morgonen. Med en samordning av biljettsystemen som EU beslutat om kommer konkurrenskraften mot flyget att öka genom lättare bokningar och lägre priser. Det leder till att Europa åter binds samman med höghastighetståg och ett tätt nät av nattåg.

Klimatmedvetandet har också gjort att intresset för tåg ökat. Tågsemester.se har upplevt en explosion av medlemmar, och de är nu 80 000. Det är roligare rör barn att åka tåg än bil och flyg. Turistresandet med tåg förutsätter nattåg för att lätt kunna komma långt ner i Europa innan själva tågluffandet börjar.

Om regeringen menar allvar med sin satsning på nattåg till kontinenten måste man fullfölja och undanröja hindren för det. Hamnbangårdar för gods och spår på färjorna måste säkerställas. En annan transportpolitik som ger tågen rättvis möjlighet att konkurrera med långtradarna för godstransporterna till Europa är också en förutsättning för nattågstrafik via färjorna ut till Europa.

Nu är järnvägen missgynnad av höjda banavgifter och tillåten oskälig konkurrens från utländska lastbilar, som kan köra billigt genom att inte betala skatter, exploatering av chaufförer och att följandet av cabotagereglerna inte bevakas. Med rättvisa konkurrensregler mot lastbilen för tåget kan dessa bättre hävda sig genom sina egentligen lägre transportkostnader och större snabbhet. Då kommer förutsättningarna för nattågstrafiken till kontinenten att också att bli bättre.

Hans Sternlycke