Femklövern i Skåne

Nattågen Malmö-Stockholm får åtta månaders respit

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 17:25 CET

På måndagseftermiddagen mötte representanter för Region Skåne, Malmö stad och det skånska näringslivet SJ:s VD Crister Fritzson, Norrlandstågens VD Björn Nilsson, som ansvarar för nattågstrafiken, och Jonas Nilsson, som är ansvarig för samhällsfrågor på SJ.

Mötet var konstruktivt. Crister Fritzon var tydlig med att SJ delar i stort sett alla framförda åsikter om fördelarna med tåg, men att beläggningen på nattågen mellan Malmö och Stockholm är för låg. SJ måste ha lönsamhet på varje linje och kan inte subventionera en linje med en annan.

Samtalet mynnade ut i att Region Skåne, Malmö stad och Sydsvenska industri- och handelskammaren å ena sidan och SJ å den andra tillsammans har förklarat sig villiga att vidta en rad åtgärder för att fram till den 31 oktober se om resandet kan öka. Det handlar om så lite som 30 tågresenärer fler om dagen i varje riktning. 

– Vi är mycket nöjda med att SJ har lyssnat på oss, säger regionrådet Pontus Lindberg (M). Vi har fått stort stöd från allmänheten. Det här är en fråga som berör många.

– Nattåg är ett mycket effektivt sätt att resa, sägerMarianne Sandén Ljungberg, VD för Mazars SET. Man kan få en kväll hemma och med en natt på tåget komma utvilad till ett tidigt möte i Stockholm. Det är många företagsledare intresserade av.


– Region Skåne har redan en tydlig resepolicy om att anställda ska resa med tåg. Vi åtar oss att vara mer tydliga mot vår personal med vad som gäller. Av de 10 000 resor som Region Skåne gör till Stockholm varje år är det bara 36 procent som åker tåg. Det talet kan vi nog få upp, säger regionrådet Monika Ekström (MP).

– Jag har träffat många företagsledare som inte ens vet om att det går nattåg mellan Malmö och Stockholm. Här finns en stor förbättringspotential, säger Christer Ljungberg, VD för Trivector.


– Produkten är inte särskilt känd, ändå ligger den nära break-even. Handelskammaren kan åta sig att kommunicera till alla medlemmar vikten av att resa mer hållbart, säger Per Tryding på Sydsvenska industri- och handelskammaren.

– Malmö Turism hjälper gärna till med en satsning för att lyfta fram attraktionerna i Skåne, säger Kerstin Gustafsson, gatudirektör i Malmö stad.


Crister Fritzson lovade i sin tur att SJ ska göra en extra marknadsföringsinsats för nattågen i Skåne och i sina företagskanaler.

Insatserna ska utvärderas strax före midsommar. 

Mer information och kommentarer:
Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0708-53 33 96

Monika Ekström (MP)
Regionråd och ordförande i fastighets- och servicenämnden
Tel: 0768-87 12 60

Per Tryding
Vice VD, Sydsvenska industri- och handelskammaren
Tel: 040-690 24 09

Christer Ljungberg
VD, Trivector
Tel: 010-456 56 01

Kerstin Gustafsson
Gatudirektör, Malmö Stad
Tel: 0709-341370

Marianne Sandén Ljungberg
VD, Mazars SET
Tel: 0705-14 55 99

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne