Nattaro Labs AB

Nattaro Labs AB breddar sitt ägande och tar in externt kapital

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 11:40 CEST

En viktig konsekvens av investeringen är att arbetet med att utveckla och testa de egenutvecklade världsunika produkterna för en effektiv, men ändå miljövänlig, bekämpning av det globalt växande problemet med vägglöss kan intensifieras och förstärkas. Sedan starten i april 2011 vid Mobile Heights Business Center, då Nattaro Labs formulerade sin affärsidé och började bygga upp sin egen vägglusodling i labbet, har arbetet med att utveckla och testa framtidens bekämpningsprodukter fortskridit. En viktig utgångspunkt för verksamheten är världsunik grundforskning i denna skadeinsekts beteende och kemiska kommunikation som Dr Camilla Ryne, en av företagets fyra grundare, bedrev under sex års tid i feromongruppen på Biologiska Institutionen vid Lunds Universitet.  Övriga grundare är Magnus Bäckmark, Carl-Magnus Hansson och Christine Dahlman Jacobsen. På frågan om varför han väljer att investera i Nattaro Labs AB svarar Lennart Holm, ”Jag ser ett växande problem som behöver en lösning, ett motiverat och kunnigt team med ett unikt koncept, d.v.s. här finns alla de förutsättningar som jag vill se för att investera i ett tidigt skede.” Fram tills nu har företaget finansierat uppbyggnaden av företaget med egna medel samt finansiellt stöd från LUIS respektive Innovationsbron. Deras affärsidé utsågs till ett av de vinnande bidragen på Venture Cup 2011/2012. Skadesaneringsföretagen står i dagsläget handfallna inför problemet med vägglöss. Flera av dessa skadeinsekter är dessutom resistenta mot alla tillåtna kemiska bekämpningsmedel och man riskerar därmed att behöva förlita sig på teknik som är föråldrad, dyr och otillräcklig. Företagets vision är att kunna underlätta en tidig upptäckt och kunna visa när en sanering har lyckats. Idag kan inte saneringsföretagen ge den garanti som den drabbade kunden förväntar sig. Nattaro Labs och deras nya delägare ser fram mot en spännande och händelserik höst. ”Investeringen är grundläggande för att kunna realisera våra planer och visioner. Jag tror att den kompetens vi får med finansiärerna kommer att stärka Nattaro Labs ytterligare och utgöra en viktig faktor i Nattaro Labs framgång”, säger VD Carl-Magnus Hansson

Om Innovationsbron Innovationsbrons investering i Nattaro Labs ingår i ett samfinansieringsprojekt med Europeiska regionala investeringsfonden. För mer information kontakta: Maria Kessling, Kommunikationschef på Innovationsbron AB 0768-808810, maria.kessling@innovationsbron.se eller Per Antonsson, Innovationsbron AB, 070-8728717 per@antonsson@innovationsbron.se
Om Lennart Holm - har mer än 25 års erfarenhet som företagsledare i flera multinationella verksamheter, några av dessa är Perstorp AB, Billerud, BT Industries samt Stora Cell. Utöver sin investering och branschunika erfarenheter kommer Lennart Holm också att kunna bidra med ett omfattande internationellt nätverk.
Om Leif Medin, styrelseordförande - har mer är 30 års erfarenhet av både eget företagande och av styrelsearbete i ett dussintal olika företag. Han har bl.a. varit styrelseordförande och delägare i två börsnoterade företag.  Leif var affärscoach åt Nattaro Labs under deras uppstartstid på Mobile Heights Business Center.

Nattaro Labs
Nattaro Labs tar sin utgångspunkt i den allra senaste forskningen inom vägglusens kemiska språk för att skapa konkurrenskraftiga produkter och andra erbjudanden för att förebygga, hitta och behandla vägglusangrepp.  

"Med löss och lånade pengar får man ingen nattro"

Bifogade filer

Word-dokument