Sigtuna kommun

Nattvandrare och ungdomsmottagning får stipendium för förnyelse

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 14:24 CET

NiS, nattvandrarna i Sigtuna kommun och Sigtuna kommuns ungdomsmottagning är årets stipendiater för förnyelse och utveckling inom socialtjänsten.
- Det är roligt att kunna uppmuntra NiS som är en verksamhet som bygger helt på ideellt arbete. De gör en betydande insats för att våra ungdomar ska kunna känna sig trygga i samhället. När det gäller ungdomsmottagning är det glädjande att se att personalen på helt eget initiativ och utan ökade anslag har verkat för att öka servicegraden för alla ungdomar i Sigtuna kommun, säger Lola Svensson (S) ordförande i Individ-och familjeomsorgsnämnden.

Sigtuna kommun har sedan 1999 delat ut ett årligt stipendium för stimulera förnyelse och utveckling inom socialtjänsten. I år har Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun valt att dela ut två stipendium. Ett på 20000 kr till NiS Nattvandrarna i Sigtuna kommun och ett på 10000 kr till Sigtuna kommuns ungdomsmottagning.

Nis, Nattvandrarna i Sigtuna kommun får stipendiet för den nya verksamhet som bedrivits sedan hösten 2008. Föreningen arbetar helt på ideell grund och har i dag 45 aktiva nattvandrare som finns tillhands för våra barn och ungdomar under kvällar och nätter.

NiS har under hösten 2009 startat verksamheten Sambandet i Sigtuna kommun som har till uppgift att stötta barn som har varit utsatta för brott eller andra  traumatiska händelser. Sambandet ska verka som en sambandscentral mellan alla instanser i Sigtuna kommun och Stödcentrum för unga brottsoffer.

Sigtuna kommuns ungdomsmottagning får stipendiet för deras omfattande förnyelse och utvecklingsarbete. De har bland annat genomfört en försöksverksamhet med lördagsöppet för att öka tillgängligheten för kommunens ungdomar. Tack vare en könsblandad och mångkulturell personal har Sigtuna kommuns ungdomsmottagning lyckats nå en större andel unga män och besökande med invandrarbakgrund i jämförelse med övriga länet.

Årets stipendium för förnyelse och utveckling inom socialtjänsten delas ut i samband med årets sista kommunfullmäktige torsdagen den 17 december.

För mer information kontakta:
Lola Svensson, (S)  ordf. Individ- och familjeomsorgsnämnden 070252 10 61
Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun 073661 35 59