Länsstyrelsen i Gotlands län

Natur- och kulturturism - Vilka utvecklingsmöjligheter har Gotland?

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 09:56 CET

Inbjudan till samtal och diskussion

Som ett led i Länsstyrelsens arbete med att stödja, stimulera och underlätta för privata initiativ inom natur- och kulturturismens område, vill vi gärna höra dina synpunkter om hur du ser på den framtida utvecklingen av gotlands natur- och kulturturism. Vilka är behoven och vilka är möjligheterna?

13 november kl 15.00-18.00 på Lövsta

Plats: Konferenshallen på Lövsta Landsbygdscentrum. Vi bjuder på kaffe och smörgås under mötet.
Kontaktperson

Har du några frågor, kontakta Peter Dahlin, tel 0498-29 21 45, eller via e-post: peter.dahlin@i.lst.se