Naturarvet

Naturarvet köper skog norr om Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2012 00:01 CET

Insamlingsstiftelsen Naturarvet skriver idag kontrakt om köp av Iglekärrs gammelskog norr om Göteborg.  Skogen har mycket höga naturvärden och kommer när köpet är slutfört att bevaras och skyddas från skogbruk för all framtid. Naturarvet betalar idag en handpenning om 535 000 kronor och får nu två år på sig att samla in de ytterligare cirka fem miljoner kronor som behövs för att slutföra köpet.

Iglekärr, som gränsar till naturskyddområdet Ekliden i Risveden, är en vacker blandskog med mycket höga naturvärden. Här finns många av de arter som är hotade av utrotning på grund av den ökade avverkningen av gammal skog i Sverige. Att skogen gränsar till ett redan bevarat område, Eklidens naturreservat, gör området extra värdefullt.

"Det känns jätteroligt att kunna vara med och skapa ett så stort skyddat område i den här delen av Sverige", säger Mats Abrahamsson, Naturarvets verksamhetsledare. "Det räcker inte att bevara små stycken här och där. Många av de arter som är beroende av gammal skog behöver större områden för sin överlevnad.”

Naturarvet samlar nu in pengar för att kunna bevara Iglekärrsskogen via sin hemsida, www.natuarvet.se.

"Vi har redan märkt ett ökat intresse på vår hemsida och Naturarvets sida på Facebook när vi har berättat om Iglekärrsskogen”, säger Mats Abrahamsson. ”Vi tror att vi kommer att få in de pengar som behövs för att bevara skogen.”

Den senaste skogen som Naturarvet var med om att bevara var Verles gammelskog som inte ligger så långt ifrån Iglekärr. Verleskogen hade idag varit ett kalhygge om inte så många hade engagerat sig och bidragit till insamlingen den gången.

Kontraktsskrivningen sker klockan 14.00 idag måndag 20 februari i Älvängen.

För mer information, kontakta Mats Abrahamsson, på plats i Älvängen, 0705-821 499.

Insamlingsstiftelsen Naturarvet arbetar för att bevara de sista resterna av orörd gammelskog i Sverige genom att köpa hotade skogar och bevara dem för evigt. Naturarvet startade 2004, då under namnet "Ett klick för skogen" och har sedan starten bevarat 2 vackra skogar som annars skulle varit avverkade idag. Medel för att förvärva de hotade skogarna kommer in via Naturarvets hemsida, www.naturarvet.se. Det är privatpersoner som stödköper träd, skickar SMS-gåvor eller ger donationer. På hemsidan finns också en gratis "klick"-knapp som sponsras av företag som vill var med och bevara gammelskogen. Naturarvet har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta garanterar att insamlingen sköts på ett riktigt sätt och att minst 75 % av de insamlade medlen går till ändamålet.