SwedThoughts HB

Naturbruksverk - revolutionerande omstrukturering?

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 16:28 CEST

Under 2008 genererade enbart skogen 130 miljarder i exportinkomster. Utformningen av dagens naturvård, skogsvård och rennäring har dock blivit alltmer betungande. Nu föreslår byamännen i Jävre att berörda enheter inom länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och de myndigheter som reglerar gruvnäring och energiproduktion slås ihop till en enda myndighet, Naturbruksverket, med ansvar för att samordna och optimera de näringar som baserar sig på våra naturresurser (1).

Bo Norberg, red

Rondellen/The Rondel

www.rondellen.net

Referens

  • Lundberg Ö. Öppet brev - ren i gårdsbruk och Skogsstyrelsen i Naturbruksverk [kultur]? Rondellen 2009; 29. URL: http://www.rondellen.net