Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Naturreservat bromsar inte nybyggnation – de underlättar

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 12:44 CET

- När landstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) hävdar att man för att klara bostadsbristen måste stoppa nya naturreservat i Stockholmsregionen och dessutom kräver att existerande reservat upphävs försöker han skapa en konflikt som inte finns.

Det säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län, i en kommentar till det moderata utspelet att stoppa bildande av nya naturreservat och att riva upp gamla reservatsbeslut.

- Den som hävdar att länets naturreservat är orsak till bostadsbristen pratar i nattmössan och lever med en svartvit verklighetsuppfattning som förhoppningsvis inte är representativ för regionens politiker. Genom att skydda friluftsområden som naturreservat säkras inte bara en fantastisk tillgång för regionens invånare. Reservaten skapar dessutom stabila, långsiktiga villkor för planerare och exploatörer vilket i själva verket underlättar nybyggnation, säger Mårten Wallberg.

- För mer än tio år sedan enades regionens kommuner, landstinget och länsstyrelsen om en plan för naturskyddet i länet ”Aldrig långt till naturen”. Om landstinget och moderaterna nu vill hoppa av denna samordning väntar runt hörnet exploateringskaos och vilda västern inte bara kring naturvården utan också bostadsbyggandet. Tamsons verkar tyvärr okunnig om denna samordning. Att befolkningen i regionen växer samtidigt som allt större arealer tas i anspråk för bebyggelse betyder att tillgången till natur, räknat per person, successivt sjunker. Ju fler vi blir i regionen, desto viktigare blir det att vissa områden skyddas undan exploatering, säger Mårten Wallberg.

För mer information kontakta:

Mårten Wallberg: 0733-746714

Rapporten ”Aldrig lång till naturen” finns här.

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 26 kretsar med drygt 52 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.