Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen JO-anmäler landshövding Per Ola Eriksson

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 12:52 CEST

Efter Ekots avslöjande att landshövding Per Ola Eriksson upprepade gånger kört över tjänstemännen på länsstyrelsen i Norrbotten kommer Naturskyddsföreningen att lämna in en JO-anmälan mot landshövdingen. Naturskyddsföreningens granskning av fallen visar att landshövdingen saknat stöd i lag för sina beslut

-Man kan tycka vad man vill om strandskyddet men statliga tjänstemän som landshövding Per Ola Eriksson måste tillämpa den lagstiftning som gäller. Det är grundbult i demokratin och en förutsättning för naturskyddet i landet. När Per Ola Eriksson nu hittar på helt personliga regler tvingas vi anmäla honom till Justitieombudsmannen, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Bakgrunden till fallet är olika ärenden där länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att överpröva kommunalt beviljade strandskyddsdispenser. Dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl. I bedömningar som länsstyrelsen gjort konstateras dock att ”det saknas särskilda skäl” men trots det har länsstyrelsen beslutat att de kommunala besluten ska vara gällande. I utförligt motiverade avvikande meningar har de sakkunniga tjänstemännen redovisat varför det saknas förutsättningar att bevilja dispens och varför de kommunala besluten borde upphävas.

-Utredningar har tidigare visat att strandskyddsreglerna tillämpas dåligt och därför har vi efterlyst skarpare regler, som ger naturen och friluftslivet längs våra stränder ett bättre skydd. Men jag har nog aldrig sett en så flagrant ignorans för reglerna, på en så hög tjänstemannanivå som en landshövding, som i detta fall, säger Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningen ska också ta ställning till att överklaga dispenserna som sådana, eftersom Justitieombudsmannen övervakar att myndigheter och tjänstemän rättar sig efter lagstiftningen, men inte överprövar innehållet i fattade beslut.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se