Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen överklagar strandskyddsbeslut i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 08:56 CEST

Naturskyddsföreningen överklagar nu fyra beslut om strandskydd som länsstyrelsen i Norrbotten fattat. Föreningen anser att det saknas laglig grund för de beslut som länsstyrelsen tagit i sin överprövning enligt miljöbalken.

Överklagandena är en uppföljning av den JO-anmälan av landshövding Per Ola Eriksson som Naturskyddsföreningen beslutade att göra i förra veckan. Per Ola Eriksson har upprepade gånger tagit beslut som går emot strandskyddslagstiftningen i miljöbalken.

– Nu överklagar vi besluten även i sak. Då kan vi få både det felaktiga agerandet av landshövdingen granskat och stoppa dispenserna som sådana. Svensk miljölagstiftning måste följas av myndigheter annars går botten ur miljöarbetet, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Bakgrunden till överklagandet är ett flertal ärenden där länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att överpröva kommunalt beviljade strandskyddsdispenser. Dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl. I bedömningar som länsstyrelsen gjort konstateras att ”det saknas särskilda skäl” men trots det har länsstyrelsen beslutat att de kommunala dispenserna ska stå kvar.


– Länstyrelsens beslut står i direkt strid med miljöbalkens regler och en rättslig prövning måste till för att få besluten upphävda. Det finns inget utrymme för godtycklighet – saknas särskilda skäl får dispens från strandskyddet inte ges, äger föreningen miljöjurist, Jonna Cornelius.

För frågor:
Mikael Karlsson,ordförande, Naturskyddsföreningen
070-316 27 22
, mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Joanna Cornelius, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
070-462 55 15, joanna.cornelius@naturskyddsföreningen.se
Eva-Lena  Neiman, vik presschef, Naturskyddsföreningen
070-794 04 07, eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se