Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen om förslaget på EU-krav på bilar: Kommissionen ger upp för bilindustrilobbyn

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:03 CET

I dag presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag om koldioxidkrav på nya bilar. Förslaget innebär ett steg tillbaka från tidigare krav.
– Politikerna kommer med dubbla budskap just nu. Klimatfrågan utnämns till den viktigaste frågan samtidigt ger man upp för bilindustrilobbyn på detta sätt. Det är hyckleri, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

EU-kommissionens förslag innebär en ny lagstiftning som tvingar den europeiska bilindustrin att till 2012 minska det genomsnittliga utsläppet från nya personbilar till 130 g per km (2006 var snittet 162 g koldioxid per km). Förslaget betyder dock att EU-kommissionen, efter intensiva påtryckningar från industrin, backar från det krav om 120 g per km som unionen drivit sedan mitten av 1990-talet. Det slutgiltiga beslutet fattas av medlemsländerna i ministerrådet och parlamentet.

Naturskyddsföreningen tycker att det är bra att det nu äntligen kommer ett förslag om nya krav på bilindustrin men är kritisk till att kommissionen gett efter för påtryckningarna och försämrat förslaget.
– Det är positivt att det nu är klarlagt att den frivilliga linjen har misslyckats och att kommissionen konstaterar att det är lagstiftning som gäller, säger Svante Axelsson.

Kommissionen vill också lägga ett mål på 95 g koldioxid per km till 2020.
– Vanliga bilister tjänar ekonomiskt på bränslesnålare bilar och det är också värdefullt att kommissionen sätter ett nytt mål för 2020 på 95 g koldioxid per km, säger Magnus Nilsson trafikexpert på Naturskyddsföreningen.

För mer information:
Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida
http://www.snf.se/verksamhet/klimat/index.cfm

Läs kommissionens pressmeddelande:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/155&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
svante.axelsson@snf.se
Magnus Nilsson, trafikhandläggare Naturskyddsföreningen 0708-99 66 88
magnus.nilsson@snf.se
Anders Grönvall, presschef Naturskyddsföreningen, 070-655 46 19
anders.gronvall@snf.se