Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen om granbarkborrarna: - Stöd markägare som väljer giftfria metoder!

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:06 CET

Istället för Skogsstyrelsens nya förslag som medför storskalig giftbekämpning av granbarkborren i Sydsverige föreslår Naturskyddsföreningen att staten betalar ut ett stöd till skogsägarna så att de kan få ut de stormfällda träden ur skogen snabbare.

Naturskyddsföreningen anser att staten ska hjälpa de skogsägare som drabbats hårt av stormfällningar. Stödet skulle kunna möjliggöra för skogsägare att få ut virket ur skogen i tid för att undvika massangrepp. Det kan dessutom användas för att stimulera användning av giftfria metoder (t.ex. feromonfällor). Naturskyddsföreningen föreslår att 100 miljoner satsas på att stödja privata markägare i det drabbade området för att minimera riskerna för skador på såväl människa som miljö.

- Det är en exceptionell situation som uppstått, så vi förstår att Skogsstyrelsen nu vill ta till drastiska åtgärder bl.a. med giftbekämpning. Men kan staten agera på ett annat sätt och lösa problemet utan att riskera att vattendrag i södra Sverige skadas när giftiga bekämpningsmedel sprids, så måste det prövas först, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.
Skogsstyrelsen kommer i dagarna att besluta om ändringar i de föreskrifter som reglerar bekämpningen av skadeinsekter i det stormdrabbade området. De nya reglerna kan få som följd att giftbekämpningen kommer att öka. Bakgrunden är den besvärliga situation som skogsägarna i Sydsverige hamnat i. Om inte de träd som fälldes av stormen Per kommer ut ur skogen innan sommaren, riskerar de att bli yngelplatser för granbarkborrar som sedan hotar även den levande skogen. Stora ekonomiska värden står på spel. Enligt Skogsstyrelsens uppskattning handlar det om värden på uppemot 1,5 miljarder kronor vid ett fullskaligt angrepp av barkborrar.

- En satsning på 100 miljoner kan med andra ord bli en samhällsekonomiskt lönsam affär, säger Mikael Karlsson.

Skogsstyrelsen menar också att den så kallade "sök och plock- metoden" ska användas i första hand. Den innebär att skogsägaren kontinuerligt söker igenom skogen efter angripna levande träd och tar ut dessa träd ur skogen omgående, en effektiv men tidskrävande metod. Risken är stor att många markägare inte har råd att använda metoden, åtminstone inte utan den ekonomiska stimulans som Naturskyddsföreningen föreslår.

- En satsning på bekämpning med gift skulle minska motivationen till sök-och-plock-åtgärder, det är oroande, säger Mikael Karlsson.

För mer information:
Naturskyddsföreningen om skog:
http://www.snf.se/verksamhet/skog/index.cfm
Om stormen och granbarkborren på Skogstyrelsen:
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/default.aspx?id=31626
För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-3162722
mikael.karlsson@snf.se
Jonas Rudberg, skogsexpert Naturskyddsföreningen, 070-214 16 32
jonas.rudberg@snf.se
Anders Grönvall, presschef Naturskyddsföreningen, 070-655 46 19
anders.gronvall@snf.se

Faktaruta:
Granbarkborrebekämpning
· Stormen Per beräknas ha fällt ca 12 miljoner kubikmeter skog i Götaland. Det innebär, tillsammans med verkningarna av Gudrun för två år sedan, att risken för omfattande insektsangrepp av främst granbarkborrar har ökat.
· Skogstyrelsens förslag innebär att skogsägaren lägger en hög med virke i skogen eller fäller ett enstaka träd. Sedan behandlas högen eller trädet den med feromon som lockar till sig skadeinsekterna. När insekterna dragits till fällan besprutas den.
· De kemiska bekämpningsmedel som föreslås användas är Cyper Plus och Cyper Plus M (cypermetrin), Decis (deltametrin) och Merit Forest (imidakloprid). Ämnena är nervgifter som är extremt giftiga för fisk och andra vattenlevande djur. Dessutom dödar de granbarkborrarnas naturliga fiender genom att även dessa lockas till fångstvirket.
· Medlen är klassade som miljöfarliga resp. hälsovådliga. Enligt Kemikalieinspektionen kan medlen vara "farligt vid kontakt med huden", "kan ge upphov till allergi" (cypermetrin). All hantering av dessa gifter är omgiven av rigorösa säkerhetsföreskrifter, skyddskläder etc.