Nyköpings kommun

Naturvårdsbidrag till fågelbok och våtmarker

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 15:07 CEST

Nyköpings kommun har fått 440 000 kronor i statliga bidrag till en fågelguide och en kartläggning och projektering av våtmarker. Projekten startar 2012 och 2013 och drivs i samarbete med grannkommuner och föreningar.

Det ena projektet kommer huvudsakligen att drivas av Fågelföreningen Tärnan som ska producera en bok om Södermanlands finaste fågellokaler. I boken kommer läsaren att hitta vägvisningar, kartor, bilder och beskrivningar av platser som är intressanta på grund av sin fågelfauna.

Guide för såväl invånare som turister
Boken riktar sig både till länets invånare och till besökare och ska locka fler människor till positiva naturupplevelser, öka kunskapen om och intresset för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet.

Guiden kommer att finnas hos fågelföreningarna i länet, på kommunernas turistbyråer och på biblioteken. Boken ska dessutom kunna fungera som en plattform för det näringsliv som ägnar sig år naturturism eller för skolor och föreningar som vill ordna fågelaktiviteter för barn och vuxna. Regionalföreningen Sörmlands Ornitologer, övriga lokala fågelföreningar i länet och samtliga nio kommuner är delaktiga i projektet. Länsstyrelsens bidrag består av 190 000 kronor.

Bättre koll på våra vattendrag

Det andra projektet som länsstyrelsen ger 250 000 kronor till är en kartläggning av kustmynnande vattendrag och projektering av tre våtmarker i Nyköping, Trosa och Oxelösund. Projektet som genomförs av Sportfiskarna kommer att ge en god bild av länets kustmynnande vattendrag och vilka åtgärder som krävs för att förbättra vattendragens biologiska och hydrologiska status. Fiskeområde Kustlinjen bidrar till projektet med ytterligare 200 000 kronor.

Genom att ta fram tillräckligt med underlag ska man sedan gå vidare med att anlägga eller restaurera våtmarker. Det kan på sikt minska övergödningen till Östersjön och göra det lättare för Södermanlands viktiga kustfiskar att reproducera sig.

Nyköpings kommun satsar 100 000 kronor på projektet via enheten Näringsliv & Tillväxt som ser inventeringen som ett viktigt steg för att få fart på både fritids- och yrkesfiske. Dessutom lägger kommunekologerna på Plan- och naturenheten motsvarande 30 000 kr i arbetstid på kartläggningen.
- Det här blir ett mycket bra underlag till framtida åtgärder kring kustmynnande vattendrag och våtmarker i kommunen, säger kommunekolog Christel Guillet. Det känns helt rätt i tiden, vi arbetar ju väldigt intensivt med blåstruktur och vattenvård just nu.

Frågor kontakta Christel Guillet tfn 073 - 773 71 90.