Länsstyrelsen Västerbotten

Naturvårdsprojekt möjliggör flera naturvårdsbränningar i länet

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 15:10 CEST

Foto: Niclas Bergius

Länsstyrelsen Västerbotten deltar som en av de största parterna i ett nytt nationellt naturvårdsprojekt. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i tallskogar.

– Västerbotten är Sveriges näst största skogslän och vi har stora arealer skyddad barrskog. Genom naturvårdsbränning kan vi återskapa miljöer som många hotade arter är beroende av, säger Andreas Garpebring, Länsstyrelsen Västerbotten.

Totalt 90 kontrollerade bränder ska ske i landet. Alla bränder genomförs i Natura 2000-områden, områden som är avsatta för naturvård.

– I Västerbotten finns i dagsläget ett förslag på 10 områden som ska brännas. Om väderförhållandena är bra kommer första bränningen att utföras sommaren 2015, säger Andreas Garpebring.

Ett av de största projekten i sitt slag

EU-projektet LIFE-Taiga är ett av de största i sitt slag och omfattar 100 miljoner kronor över fyra år 2015-2019. Det är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer.

14 län i Sverige deltar i projektet som leds av länsstyrelsen i Västmanland. I projektet samverkar länsstyrelserna i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Fakta: Naturvårdsbränning

Naturvårdsbränning skapar öppna tallskogar med gott om död ved, miljöer som blir allt mer ovanliga. Tidigare var bränder ett naturligt inslag i de flesta barrskogar och många djur- och växtarter är anpassade efter det. Länsstyrelserna arbetar med naturvårdsbränning i skyddad natur som en av flera viktiga metoder för att gynna och behålla naturvärden.

För mer information kontakta

Andreas Garpebring
Naturvårdsenheten
010-225 44 27
andreas.garpebring@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.