Naturvårdsverket

Naturvårdsverket delegerar rovdjursbeslut till länsstyrelser

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 13:12 CET

Nu inleds den ökade regionaliseringen av rovdjursförvaltningen. Naturvårds­verket har delegerat beslut om skyddsjakt på stora rovdjur till länsstyrelser.

 

Från den 15 februari kommer flera länsstyrelser att kunna ta alla beslut om skyddsjakt på björn, järv, lodjur och varg. Besluten delegeras till länsstyrelser i de län där det finns reproducerande stam av arten.

 

– Det här är en följd av riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning med ökat lokalt inflytande. Vi genomför den successivt och kommer att utöka beslutanderätten när länsstyrelserna är i gång med sina nya regionala viltförvaltningsdelegationer, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

 

Riksdagen har angett miniminivåer och etappmål för de olika rovdjursarterna och har beslutat att Viltförvaltningsdelegationerna ska föreslå länsvisa mål för sina områden. Det är en förutsättning för att också delegera licensjakten.

 

– Vi planerar att delegera årets licensjakt för björn som börjar i slutet av augusti. Däremot kommer Naturvårdsverket att besluta om årets licensjakt på lodjur som äger rum redan i mars. Men från nästa år kommer vi att delegera beslut om även den licensjakten, säger Eva Thörnelöf, chef för Naturresursavdelningen.

 

Delegering med tak

Naturvårdsverket fattar tre separata beslut för de tre nya rovdjursförvaltnings­områdena - Norra, Mellersta och Södra. Riksdagen har delat in länsstyrelserna i dessa områden, främst efter vilka rovdjursarter som finns där. Förutsättningarna är likartade inom ett område, exempelvis finns flertalet renar och järvar i Norra området.

 

Länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde får en gemensam ram att hantera.

 

– Vi har gett ett väl tilltaget handlingsutrymme. Det här är inte en kvot som måste fyllas utan ett maximalt handlingsutrymme. Vi anser att den stora ramen är rimlig mot bakgrund av att länsstyrelserna kommer att få göra avvägningarna framöver och ta gemensamt ansvar för att rovdjurspolitikens mål nås, säger Maria Ågren.

 

Naturvårdsverket kommer att följa upp hur länsstyrelserna använt beslutanderätten och har rätt att återta delegeringen. Jaktlagstiftningen innehåller villkor för skyddsjakt, som även länsstyrelserna ska följa. Gynnsam bevarandestatus för arten ska inte försämras och det ska inte finnas annan lämplig lösning än skyddsjakt.

 

Ramar per art

Beslutet innebär skyddsjakt på

  • Högst 12 vargar i i fem av länen i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet,
  • Högst 60 björnar i sex län från Dalarna, Gävleborg och norrut (Mellersta och Norra)
  • Högst 57 lodjur i 15 län (Södra, Mellersta och Norra)
  • Högst 12 järvar i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland (Norra).

 

Naturvårdsverket kommer fortsätta att fatta beslut om skyddsjakt i övriga län.

 

Ramar per rovdjursförvaltningsområde

Norra –björn, lodjur, järv

Björn: Högst 50 djur. Delegering till länsstyrelserna i: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

 

Lodjur: högst  40 djur. Delegering till länsstyrelserna i: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

 

Järv: högst 12 djur. Delegering till länsstyrelserna i: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

 

Mellersta – björn, lodjur, varg

Björn: Högst 10 djur. Delegering till länsstyrelserna i: Dalarnas och Gävleborgs län.

 

Lodjur: högst 12 djur. Delegering till länsstyrelserna i: Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

 

Varg: högst 12 djur. Delegering till länsstyrelserna i: Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

 

Södra – enbart lodjur

Lodjur: högst 5 djur.  Delegering till länsstyrelserna i: Södermanlands, Kalmar, Blekinge och Hallands län

 

Läs besluten

Läs mer om villkoren för skyddsjakt

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Allander, handläggare Viltförvaltningsenheten, 08-698 85 39, klas.allander@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.