Naturvårdsverket

Naturvårdsverket föreslår regionala beslut om vargflytt

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 12:14 CEST

Länsstyrelserna med sina viltförvaltningsdelegationer bör besluta om lämpliga områden där vargar bör sättas ut för att genetiskt förstärka vargstammen i Sverige. Det bör vara områden som är lämpliga för både vargar och människor, anser Naturvårdsverket som föreslår ett antal kriterier för val av lämpliga områden.

Naturvårdsverket skickar nu ut en remiss som gäller regeringsuppdraget att genetiskt förstärka vargstammen i Sverige. Högst 20 vargar ska tillföras stammen till 2014 för att minska inavelsgraden, enligt riksdagens beslut. Riksdagen har också satt ett tillfälligt tak för hur många vargar som tillåts och det motsvarar ungefär dagens antal, högst 210 individer.

Remissen gäller delar av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att ta fram förslag till lämpliga utsättningsområden från såväl biologiska som socioekonomiska utgångspunkter. Forskning visar att inställningen till björn handlar om rädsla för djuret, medan inställningen till varg även handlar om tillit till myndigheter.

– Därför är det viktigt att vi nu får igång en process för dialog och delaktighet i en så viktig fråga som att förstärka den inavlade vargstammen. Processen behöver få ta tid, minst ett år och kan ta längre tid. Länsstyrelserna måste ha tid och resurser för att hantera frågan, säger Eva Thörnelöf, chef för Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.


Förstärka dagens vargstam

Avsikten är att genetiskt förstärka dagens vargstam som främst finns i ett bälte från Västra Götaland till Gävleborgs län.

– Nya vargar bör sättas ut där chansen är hög att de hittar en partner. Vi har  medvetet låtit bli att ta fram en karta på områden, eftersom vi inte vill låsa frågan. Vi vill att det förs en dialog på länsnivå om vad som är lämpliga områden för både vargar och människor, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket för ett resonemang om vilka länsstyrelser som bör ta fram förslag på områden. Dagens sex län med fasta stammar av varg berörs mest av förstärkningen av stammen, dvs. Gävleborgs Dalarnas, Västmanlands, Örebro, Värmlands och Västra Götalands län. Även randområden med enstaka vargrevir eller där vargar passerar bör ta fram områdesförslag, dvs. Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län.


Kriterier för flytt av valpar och vuxna djur

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till kriterier för val av områden efter samråd med en arbetsgrupp bestående av representanter för länsstyrelser, intresseorganisationer och markägare. Det bygger på underlag från forskare inom biologi, genetik och samhällsforskning.

Det finns två listor med kriterier, en för flytt av vuxna vargar och en för flytt av valpar. Vuxna vargar kan antingen komma på egna ben eller importeras, valpar sätts ut i befintliga lyor. Internationella erfarenheter visar att vargarna tar emot valpen som sin egen.

Förslaget innebär att vargar inte bör sätts ut i områden som är undantagna från vargetablering enligt rovdjurspolitiken, dvs. renskötselområdet. En buffertzon bör finnas för att vargar inte ska gå norrut eller till Norge. Utsättningsplatsen för vuxna vargar bör helst ligga utanför vargrevir, inte mitt i dem. Vidare bör det inte vara tätt med betande tamdjur i områden där vargar sätts ut.

Läs remissen

Läs mer om uppdraget på www.naturvardsverket.se/vargflytt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Allander
, handläggare 010-698 17 39 klas.allander@naturvardsverket.se;

Helene Lindahl Vik
, handläggare, 010-698 10 51 helene.lindahl.vik@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.