Naturvårdsverket

Naturvårdsverket tar krafttag för skötsel av skyddad natur

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 10:32 CEST

Värna – Vårda - Visa. Det är namnet på Naturvårdsverkets program i 30 punkter för att förbättra skötseln och nyttjandet av nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden. Fler lokala intressenter ska engageras i skötseln och besökare ska få lättare att hitta till naturvärdena.

– Vi vill att fler ska komma till de skyddade områdena och upptäcka de fantastiska naturvärden som finns. En hållbar turism i dessa områden är bra före både naturvården och samhället i övrigt, säger Lars-Erik Liljelund, chef för Naturvårdsverket.

Programmet är ett led i Naturvårdsverkets arbete att genomföra regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik”. De 30 punkterna delas in i olika kategorier: Lokal delaktighet, skötselplaner och bevarandeplaner, friluftsliv och turism, information, skötsel av naturtyper samt uppföljning och utvärdering.

I programmet finns mål som att länsstyrelserna till år 2008 ska ha tagit fram skötselplaner för 75 procent av de skyddade områdena. Skötselplanerna för flertalet nationalparker och några naturreservatet behöver moderniseras.

Tidigare har jordbruket klarat av att hålla odlingslandskapet öppet, men rationaliseringarna inom jordbruket har gjort att många mjölkgårdar lagts ned. Det har drabbat även naturreservaten.

– Lantbrukarna är viktiga naturvårdare. Vi vill se mer välskötta naturbetesmarker och föreslår att länsstyrelserna ska arbeta aktivt för att öka antalet lantbruksföretag som får miljöersättningar i de skyddade områdena, säger Björn Risinger, chef för Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.

Satsningen på naturum, besökscentrum i skyddade områden, fortsätter. Det är viktigt att nå ut till fler besökare, att få barn och ungdomar att upptäcka naturen.

Läs hela rapporten på www.naturvardsverket.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Bergquist, ansvarig för programmet, Naturresursavdelningen, 08-698 14 18, 070-244 54 22, anders.bergquist@naturvardsverket.se

Per Magnus Åhrén, chef för Skötselenheten, 08-698 14 05, 070-696 85 86 per.magnus.ahren@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.