Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets EU-informationsdag EU och världen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:59 CET

Naturvårdsverkets EU-informationsdag EU och världen

Onsdagen den 22 november 2006 Naturvårdsverket, Bleckholmsterrassen 36, Stockholm

EU är en drivande aktör i internationella miljöförhandlingar. Vi kommer att belysa hur EU agerar och Sveriges möjligheter att agera via EU.

Läs mer i bifogad fil.

För ytterligare information kontakta gärna EU-samordnare Olga Winqvist olga.winqvist@naturvardsverket.se tfn 08 – 698 11 05