FORES

Naturvårdsverkets underlag till regeringens handlingsplan för klimatet presenteras och diskuteras på Fores

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2019 07:30 CET

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag till Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan. Underlagsrapporten presenteras och kommenteras under ett frukostseminarium på Fores onsdag den 27 mars.

– Naturvårdsverkets rapport innehåller en rad förslag på hur Sveriges utsläpp kan minska snabbare, förslag som nu lämnas över till regeringen. Eftersom rapporten utgör underlag för den handlingsplan som ska forma svensk klimatpolitik är innehållet helt avgörande för de kommande årens politiska vägval mot ett hållbart samhälle, säger Mattias Goldmann, vd för Fores.

Rapporten presenteras av Stefan Nyström, chef för klimatavdelningen på Naturvårdsverket. En panel av experter kommer att dela med sig av analyser kring vilka förutsättningar som är nödvändiga för att nå klimatmålen, en sammanställning av sektorsvisa hinder och en bedömning av strategiskt viktiga områden att hantera för att nå målen.

Seminariet äger rum i Fores lokaler på Kungsbroplan 2 i Stockholm i dag onsdag 27/3 kl 08.30-09.30 och går även att följa live och ses i efterhand på Fores Facebook.

Medverkande:
Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket
Anders Wijkman, fd ordförande för Miljömålsberedningen som tog fram klimatramverket
Semida Silveira, professor i energisystemsplanering och medlem i Fores klimatvetenskapliga råd
Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, expert för arbetet med svensk klimatlag
Mattias Goldmann, vd Fores

Kontakt:

För frågor om seminariet kontakta Mattias Goldmann:
E-post: mattias.goldmann@fores.se
Telefon: 070-309 00 45

Är du journalist och vill i samband med seminariet intervjua någon av paneldeltagarna? Vänligen kontakta pressansvarig Emma Høen Bustos:
E-post: emma.hoen.bustos@fores.se
Telefon: 076-626 06 10

Mer information och rapporten i PDF-format

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se