Naturvetarna

NATURVETAREFÖRBUNDET ÖKAR MEST

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 11:55 CEST

 

Många fackliga organisationer har den senaste tiden fått uppleva kraftigt minskande medlemsantal. Naturvetareförbundet däremot går emot strömmen och ökade första halvåret 2008 med hela 5,2 procent.

­- Det främsta skälet till ökningen är att Naturvetareförbundet ger service till medlemmarna i alla de situationer som uppstår i arbetslivet, säger Madelen Nilsson, Naturvetareförbundets ordförande.

- Vi förenar en kvalificerad karriärservice med jobbförmedling med stöd till medlemmarna om de råkar illa ut i deras anställning. När nu arbetsmarknaden förväntas bli sämre under de närmaste åren känns det bra att förbundet kan ge medlemmarna en inkomstförsäkring vid arbetslöshet som kompletterar ersättningen från a-kassan, säger Madelen Nilsson.

FÖR MER INFORMATION:
Marita Teräs,informationschef, 0733-66 24 81, marita.teras@naturvetareforbundet.se
Madelen Nilsson, förbundsordförande, 0706-51 22 16

 

Naturvetareförbundet är ett fackförbund inom Saco med runt 22 000 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar, inklusive studenter och ej yrkesverksamma. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden och på alla sektorer. Vanliga arbetsområden är bioteknik, läkemedel, IT, skog samt miljö. Naturvetareförbundet har inlett samverkan med Agrifack med sikte på samgående från 2009. Det nya fackförbundet får runt 30 000 kvalificerade naturvetare som medlemmar.