Naturvetarna

Naturvetaren nr 10: Livets nyckel – två nobelpris för forskning om RNA

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 18:32 CET

Naturvetaren nr 10 har utkommit:

Livets nyckel – två nobelpris för forskning om RNA

Både nobelpriset i medicin och kemi visar att RNA-molekylens inte alls har en så undanskymd roll som vi tidigare har trott. Årets nobelpris i fysik belönar fundamentala upptäckterna om när och hur universum bildades.

Läs mer om nobelpristagarna i fysik, kemi och medicin.

http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/nv_10_06_nobelspecial_2006.pdf


Andra inslag i nr 10:

EU-karriärer för naturvetare

I och omkring EUs institutioner jobbar tiotusentals människor. Några av dem är naturvetare. Språkkunskaper, en vetenskaplig bredd och förmåga att tala med icke-naturvetare är viktiga egenskaper för de naturvetare som vill ha ett EU-jobb.

Läs om naturvetarna som arbetar och påverkar inom EU och vad som krävs för att få dessa jobb.

http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/nv_10_06_eu_karr_naturvetarex.pdf


A-kassan som akademikerskatt

Regeringen var på god väg att förvandla AEA till en mjölkko för staten. Akademikerna ska inte behöva betala mer än de får ut i a-kasseersättning.

Läs artikeln och

http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/NV_10_s.6_akademikerskatt.pdf

om den senaste utvecklingen.

http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/va_ByuniqueIDNews/349E5BE628D1215AC1257228005DE976?OpenDocumentInkomstförsäkring täcker upp försämringarna i a-kassan

Enligt regeringens budgetförslag kommer ersättningen från a-kassan att sänkas. Naturvetareförbundets inkomstförsäkring, som ingår i medlemsavgiften, täcker upp den försämringen.

"Utan inkomstförsäkringen hade vi säkert fått fundera på att flytta och hitta ny bostad ganska snart", säger en medlem.

Läs om den fackliga försäkringen som täcker upp till verkliga 80 procent av lönen.

http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/nv_10_06_inkfors_tackerupp.pdf


Inför kongressen den 24–25 november

Snart samlas Naturvetareförbundets kongress. Förbundet har stora uppgifter att tackla framöver. Arbetsmarknaden, speciellt för unga medlemmar, har varit och är en av de viktigaste frågorna. För ett större inflytande, i samhällspolitiken och i avtalsrörelsen, krävs att fler av Sveriges naturvetare samlas i en gemensam stark organisation.

Läs om Naturvetareförbundets arbete de gångna tre åren.

http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/nv_10_06_full_fart_framat.pdf


Ledare:

http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/c5aba9080091e31bc1256fd30056e6ec/daee025c31612e11c1256fda0033437c!OpenDocument

Tack för förtroendet!

– Vid Naturvetareförbundets kongress i november lämnar jag ordförandeskapet i förbundet efter 23 år. Det är en lång period och jag är glad och stolt över det förtroende förbundet visat mig under denna period. När jag tillträdde som ordförande 1983 hade förbundet mindre än 4 000 medlemmar. Förbundet var då mer att betrakta som en förening än en professionell yrkesfacklig organisation med stabil demokrati, skriver Göran Bengtsson, som efter 23 år som förbundsordförande lämnar styrelsen för Naturvetareförbundet, nu en organisation med nära 22 000 medlemmar och en bred verksamhet.


Se vidare: www.naturvetareforbundet.se

Beställ ett exemplar av senaste numret:
Jeanette Duvert, 08-466 24 86, naturvetaren@naturvetareforbundet.se

Mer information: Marita Teräs, Naturvetareförbundet, chefredaktör, 08-466 24 81, marita.teras@naturvetareforbundet.se


Naturvetareförbundet är ett fackförbund inom SACO med cirka 22 000 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar. 25 procent är forskarutbildade och många arbetar med forskning och utveckling inom näringsliv, universitet och myndigheter. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden, men vanliga arbetsområden är bioteknik och läkemedel, IT & telekom, skog samt miljö. 20 procent har en chefsbefattning medan andra arbetar som specialister.