Naturvetarna

Naturvetaren nummer 7-08: SVAMP SOM JOBB

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 15:35 CEST

Naturvetaren nummer 7-08 nu ute
SVAMP SOM JOBB
Ambulansen stannar utanför McDonalds. Två sjuksköterskor rusar in med en liten bit svamp som måste artbestämmas. Svampexperten Michael Krikorevs jobb har gett upphov till många undrande blickar.
Niclas Bergius är biologen som hittade japansk lyxsvamp - i Sverige.
För tio år sedan var svensk tryffel ett okänt begrepp, men mycket har hänt sedan dess. Tack vare Christina Wedéns forskning har en hel industri vuxit fram runt den svarta diamanten.
Möt tre naturvetare som har gjort karriär av svamp.

10 INNOVATIONER FÖR EN BÄTTRE MILJÖ
Förgasad svartlut, nygamla bly-syra-batterier och vågkraft .... Naturvetarens reporter har nosat upp tio verkligt spännande innovationer som kan få stor betydelse för klimatet. Lars-Erik Liljelund, regeringens nya klimatsamordnare, Birgitta Resvik, ansvarig för klimat och miljö på Svenskt Näringsliv samt Madelen Nilsson, Naturvetarförbundets ordförande kommenterar och rankar.

DE NYA KLIMATJOBBEN
Ordet klimat syns allt oftare bland platsannonserna. Det är klimatstrateger, klimatkommunikatörer och klimatcoacher. Vad gör de och vad har de för utbildning? Är det tillfälliga jobb eller kommer de att finnas kvar i framtiden?Naturvetaren har kollat in de nya klimatjobben.


  • ANDRA INSLAG I NUMMER 7:
    Nu satsar Sverige på flera nya biosfärområden - en nationell samordnare har utsetts, s. 6.

  • Bra stöd inför avgörande val- Naturvetareförbundets karriärcoach vände ångest till möjlighet, s. 8.

  • Petroleumindustrin är en viktig arbetsgivare för geovetare. Och med stigande oljepriser ser vi en geologboom, inte minst i USA, s. 9
    Läs alla nyheter

UR LEDAREN:
En bra början, men backen är lång!
Oavsett om du eller jag arbetar med forskning eller inte, påverkas vi av hur mycket regeringen väljer att satsa på forskning - det är jag övertygad om. Det påverkar hur internationella företag väljer att fördela sina forsknings- och utvecklingssatsningar. Det påverkar hur många avknoppningsföretag som växer upp runt våra universitet. Det påverkar hur mycket Sverige kan bidra till att lösa globala problem. Och det påverkar hur många roliga arbeten det kommer att finnas för naturvetare!
...
Sveriges regering har, precis som övriga länder i Europa, antagit målet att en procent av BNP ska satsas på forskning senast år 2010. Detta mål, som hela regeringen ställt sig bakom, kommer inte att uppnås med de nu aviserade satsningarna.
...
Sveriges regering och riksdag bör besluta om en långsiktig plan för att successivt öka de statliga forskningsresurserna till omkring två procent av BNP om tio år. Det ger ett starkt signalvärde till omvärlden att Sverige menar allvar med att bli den ledande kunskapsnationen. ...
Madelen Nilsson, förbundsordförande

Se vidare: www.naturvetareforbundet.se

Beställ ett exemplar av senaste numret:
Jeanette Duvert, 08-466 24 86, naturvetaren@naturvetareforbundet.se

Mer information:
Marita Teräs, chefredaktör Naturvetaren, 08-466 24 81, marita.teras@naturvetareforbundet.se

Naturvetareförbundet är ett fackförbund inom Saco med drygt 22 000 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden och på alla sektorer. Vanliga arbetsområden är bioteknik, läkemedel, IT, skog samt miljö. Naturvetareförbundet samverkar med Agrifack med sikte på samgående från 1 januari 2009. Det nya fackförbundet får runt 30000 kvalificerade naturvetare som medlemmar.